สสม.สุดภูมิใจ พื้นที่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี พบคนเลิกสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น

สสม.สุดภูมิใจ พื้นที่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี พบคนเลิกสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น

          ช่วงระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2564 โครงการเลิกบุหรี่เริ่มที่บ้าน โดยมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของเครือข่ายที่ผ่านมา เครือข่ายยังคงจัดกิจกรรมอยู่เป็นประจำในทุกๆ เดือน ทั้งนี้กิจกรรมที่เครือข่ายจัดจะขึ้นอยู่กับบริบทของพื้นที่ ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ในแต่ละพื้นที่จะใช้กระบวนการหะละเกาะฮฺที่แตกต่างกันไป มีทั้งการใช้กระบวนการหะละเกาะฮฺแบบรวมกลุ่มผู้ที่สูบบุหรี่มานั่งฟังบรรยายเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ รวมกลุ่มเรียนกีรออาตี (อ่านอัลกุรอานเบื้องต้น) และสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ มีการรวมกลุ่มเยาวชนและกลุ่มผู้ใหญ่มาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องทั่วๆ ไปที่เกิดขึ้นในชุมชนและแทรกประเด็นพิษภัยของบุหรี่หลังจากละหมาดเสร็จ นอกจากนี้บางพื้นที่ใช้วิธีการลงไปเยี่ยมตามบ้านเป็นรายครอบครัว เพื่อพูดคุยและเก็บข้อมูลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ไปด้วยในตัว โดยจะสลับสับเปลี่ยนกันไปตามความเหมาะสมของพื้นที่และตามความสะดวกของคณะทำงานด้วย ซึ่งวิธีการพูดคุยโดยการสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ที่มีหลายรูปแบบนั้น เพื่อไม่ให้ชาวบ้านและกลุ่มเป้าหมายรู้สึกอึดอัดและรำคาญ จึงพยายามสอดแทรกให้เข้าไปในวิถีชิวิตของชาวบ้าน เพื่อให้เกิดแรงต้านน้อยลง

          ขณะนี้ทุกพื้นที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี กลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในความดูแลของทีมอาสาสมัครฯ ลดปริมาณการสูบเป็นส่วนใหญ่ บางรายมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงมาก  ซึ่งจากการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและติดตามผลการดำเนินงานในช่วงเดือนที่ผ่านมาพบว่ากลุ่มเป้าหมายที่สามารถเลิกสูบบุหรี่รวมทุกพื้นที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ คาดว่าจะมีจำนวนคนที่เลิกสูบบุหรี่เพิ่มมาอีกแน่นอน เนื่องจากหลายคนในหลายพื้นที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้นหลายราย

โครงการ : เลิกบุหรี่เริ่มที่บ้าน

แก้ไขล่าสุด : 5 เม.ย. 2564, เวลา 16:03


กิจกรรมอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่