ลงสำรวจพื้นที่โครงการร้านชำ ร้านน้ำชา ไร้ยาสูบ

นายตอฮีตร์ สายสอิด ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ลงพี้นที่อำเภอสะเดา และอำเภอเทพาจังหวัดเพื่อสำรวจมัสยิดเข้าร่วมโครงการฯ 2 แห่ง ประกอบด้วย

  1. มัสยิดมูฮิบบีน ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา
  2. มัสยิดมูฮัมมาดียะห์ (บ้านป่าไผ่) ม.5 ต.เทพา อ.เทพา

หลังจากได้พูดคุยกับอิหม่ามและกรรมการมัสยิดทั้ง 2 แห่ง ในเบื้องต้นทั้ง 2 มัสยิด “ยินดีเข้าร่วมโครงการกับ สสม.” เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้เป็นเขตสุขภาวะและเป็นตัวอย่างให้กับมัสยิดอื่นๆ
กิจกรรมโครงการต่อจากนี้คือ การพัฒนาศักยภาพเยาวชน ในช่วงเดือนตุลาคม 2561 นี้ เพื่อสร้างแกนเยาวชนในการขับเคลื่อนกิจกรรม และกลับมาทำกิจกรรมร่วมกับผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ต่อไป


 

โครงการ : ร้านชำร้านน้ำชาไร้ยาสูบ

แก้ไขล่าสุด : 7 ก.ย. 2561, เวลา 15:38


กิจกรรมอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่