ประชุมขับเคลื่อนโครงการ ลดการพึ่งพิงยาสูบ "ครอบครัวปลอดภัย ชุมชนสดใส ไร้ใบยาสูบ"

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ทีมงานมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทยได้จัดประชุมขับเคลื่อนโครงการ ลดการพึ่งพิงยาสูบ "ครอบครัวปลอดภัย ชุมชนสดใส ไร้ใบยาสูบ" ณ ศูนย์มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย ภาคใต้ ตอนล่าง
อาคารศูนย์ทดสอบภาษาฯ วอศ. ม.อ.ปัตตานี

    กิจกรรมในวันดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 7 คน วาระในที่ประชุม 1.ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอาชีพการปลูกยาสูบ 2.พิษภัยของบุหรี่/ยาสูบ 3.โปรโมทโครงการ 4.อื่นๆ

 

#ลดการพึ่งพิงยาสูบ
#เลิกบุหรี่เริ่มที่บ้าน
#มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

โครงการ : ลดการพึ่งพิงยาสูบ

แก้ไขล่าสุด : 27 พ.ย. 2563, เวลา 15:24


กิจกรรมอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่