โควิดเป็นเหตุ จึงบังเกิดถุงยังชีพ เลิกบุหรี่เริ่มที่บ้าน

โควิดเป็นเหตุ จึงบังเกิดถุงยังชีพ เลิกบุหรี่เริ่มที่บ้าน

ตลอดช่วงเวลาระหว่างเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2564 ทางเครือข่ายโครงการเลิกบุหรี่เริ่มที่บ้าน ได้ดำเนินกิจกรรมเป็นระยะ แต่เนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในทุกพื้นที่ ทำให้การจัดกิจกรรมกลุ่มเป็นเรื่องที่ค่อนค้างเสี่ยง ดังนั้นทีมอาสาสมัครพาเลิกบุหรี่จึงใช้วิธีการเยี่ยมเยียนบ้านกลุ่มเป้าหมายเป็นระยะ โดยการปฏิบัติตามคำแนะนำและข้อบังคับของทางหน่วยงานสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดและพยายามระวังตัวเองด้วยการเว้นระยะห่างในการลงพื้นที่มากขึ้น ป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อให้มากที่สุด ทั้งนี้ทางโครงการเลิกบุหรี่เริ่มที่บ้าน โดยมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากทาง สสส. ได้ทราบถึงผลกระทบจากการระบาดของโควิด 19 ในชุมชนเครือข่ายของโครงการ จึงได้พยายามประสานงานกับผู้รับผิดชอบโครงการในชุมชนนั้น ถึงรูปแบบการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับความเดือดร้อนจากการระบาดของโรคโควิด 19  

หลังจากที่ได้มีการพูดคุยหารือกันแล้วทางโครงการฯและเครือข่ายเห็นชอบที่จะมีการช่วยเหลือครัวเรือนที่ได้รับความเดือดร้อนโดยการมอบถุงยังชีพ “เลิกบุหรี่เริ่มที่บ้าน”

อีกทั้งทีมงานทีมอาสาสมัครพาเลิกบุหรี่ยังคงให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายของการสูบบุหรี่และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในการแพร่กระจายของเชื้อโควิดจากบุหรี่ด้วย ทั้งนี้ทางมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) ยังได้เปิดรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือและซื้อของใช้จำเป็นเพื่อมอบให้กับผู้ประสบภัย โควิด 19 ตามชุมชนต่าง ทั่วประเทศ โดยสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนโดยการโอนเงิน

เข้าบัญชีชื่อ มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย เลขบัญชี : 5871142621 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ได้ตลอดช่วงเวลา หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ (+66) 02-136-1499 ในวันและเวลาราชการ


           

โครงการ : เลิกบุหรี่เริ่มที่บ้าน

แก้ไขล่าสุด : 17 ส.ค. 2564, เวลา 15:55


กิจกรรมอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่