สัญจรโรงเรียนพาเลิกบุหรี่ลงพื้นที่ติดตามผลในเขตอ.จะนะ อ.นาทวี อ.หาดใหญ่ และอ.เมือง จ.สงขลา

วันที่ 5 - 6 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ทางทีมงานโครงการสัญจรโรงเรียนพาเลิกบุหรี่ นำโดยนายอนนต์  ตุหายและทีมงาน ได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการฯ โรงเรียนในเขต อ.จะนะ อ.นาทวี อ.หาดใหญ่ และอ.เมือง จ.สงขลา ประกอบด้วย โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ โรงเรียนเร๊าะมานีย๊ะห์ โรงเรียนศาสนบำรุง โรงเรียนธรรมศึกษามูลนิธิ โรงเรียนบ้านควน และโรงเรียนมิฟตาฮุดดีน

ในวันนี้ทางทีมงานได้รับการต้อนรับจากครูผู้ประสานเป็นอย่างดี สำหรับการติดตามครั้งนี้ทางทีมงานได้เก็บแบบสอบถามที่ได้จากการจัดกิจกรรมที่จัดให้กับนักเรียนใน 3 เดือนที่ผ่านมา จากการกลับไปสอบถามของนักเรียนและเชิญชวนคนในครอบครัวที่สูบบุหรี่ให้ลด ละ เลิกบุหรี่ ให้ได้ ซึ่งถือว่ากิจกรรมได้รับการตอบรับได้เป็นอย่างดี 

#เพื่อสังคมที่ปลอดบุหรี่

#มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย 
#เลิกบุหรี่เริ่มที่บ้าน
#เลิกบุหรี่บ้านละคน

โครงการ : สัญจรโรงเรียนพาเลิกบุหรี่

แก้ไขล่าสุด : 24 ต.ค. 2562, เวลา 15:15


กิจกรรมอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่