"ความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ ... แต่ใช่ว่าไม่มีทางแก้ไข"......ลดการพึ่งพิงยาสูบกันเถอะครับ

          วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา นายไฟซอล สะเหล็ม ผู้รับผิดชอบโครงการลดการพึ่งพิงยาสูบ ได้จัดกิจกรรม "เวทีประชาคมร่วมคิดวิเคราะห์สถานการณ์การพึ่งพิงยาสูบในชุมชน" ณ บ้านท่าแพเหนือ ม.3 ต.ท่าเพ อ.ท่าแพ จ.สตูล

การจัดเวทีประชาคมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 30 คน ประกอบด้วย   ผู้นำศาสานา  ผู้นำชุมชน  อสม. ครูตาดีกาและชาวบ้าน เข้าร่วมร่วมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดการจัดกิจกรรมของโครงการ

จากการสำรวจในเบื้องต้น บ้านท่าแพเหนือมีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 220 ครัวเรือน มีครัวเรือนที่ปลูกยาสูบ  1 ครัวเรือน ประมาณ  1000 ต้น

            กลไกหรือวิธีการในการขับเคลื่อนกิจกิจกรรมทดแทนยาสูบ โดยเริ่มที่ การแต่งตั้งแกนนำในการขับเคลื่อน แบ่งออกเป็นฝ่ายต่างๆ เช่น ประธาน เลขา เหรัญญิก ประชาสัมพันธ์ และสวัสดิการ โดยมีผู้ปลูกยาสูบร่วมเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนด้วย ซึ่งชุมชนนี้มีผู้แค่คนเดียว ได้กำหนดครัวเรือนนำร่องในการทดลองปลูกพืชทดแทนจำนวน 25-30 ครัวเรือน กำหนดให้ครัวเรือนที่ปลูกยาสูบอยู่แล้วเป็นส่วนหนึ่งของครัวเรือนนำร่องในครั้งนี้ ซึ่งจากข้อเสนอมีดังนี้

  • ปลูกผักสวนครัว ปลอดสารพิษ ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
  • ปลูกต้นกาแฟ
โครงการ : ลดการพึ่งพิงยาสูบ

แก้ไขล่าสุด : 31 พ.ค. 2562, เวลา 12:12


กิจกรรมอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่