ขอเพียงแค่ "เลิกบุหรี่บ้านละคน" จะทำให้ลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากบุหรี่ได้อย่างมหาศาล

โครงการสื่อสองโลกต้านบุหรี่มี Project พิเศษ "เลิกบุหรี่บ้านละคน" ให้กับคนทั่วทั้งประเทศไทย

ขอเพียงแค่

#เลิกบุหรี่บ้านละคน

เพราะบุหรี่ คือ

จุดเริ่มต้นของยาเสพติดทั้งหมด

คือภัยเงียบของสังคม

ทุกคนทราบหรือไม่ว่า ในปัจจุบันมีคนเสียชีวิตด้วยบุหรี่ใน 1 ปี มากกว่า 50,000 คน

หากทุกคนช่วยกันให้คนเลิกบุหรี่ครอบครัวละ 1 คน จะทำให้ทั้งประเทศไทยลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากบุหรี่ ได้อย่างมหาศาล

 

ช่องทางในการติดตาม

Youtube Channel : นนท์ นอน น้อย Channel

Facebook Page : เด็กใต้พาเที่ยว


#จัดโดยมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.)
#สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

โครงการ : สื่อสองโลกต้านบุหรี่

แก้ไขล่าสุด : 30 ธ.ค. 2563, เวลา 12:48


กิจกรรมอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่