ร่วมด้วยช่วยกัน สร้างสรรค์ชุมชน ลดการพึ่งพิงยาสูบ บ้านผังปาล์ม3

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ทางทีมงานโครงการลดการพึ่งพิงยาสูบ นำโดย นายไฟซอล สะเหล็ม ผู้รับผิดชอบโครงการลดการพิ่งพิงยาสูบ ลงพื้นที่พบะแกนนำชุมชน ประกอบด้วย อีหม่าม กรรมการมัสยิด สมาชิก อบต.ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ครูสอนโรงเรียนตาดีกาและบัณฑิตอาสาในพื้นที่ เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการฯและเชิญชวนเข้าร่วมโครงการฯ ณ มัสยิดซอลาฮุดดีน ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล

ชุมชนมีประชากรทั้งไทยพุทธและมุสลิมประมาณ 1,400 กว่าคน 335 ครัวเรือน มีครอบครัวที่ปลูกยาสูบประมาณ 15-20 ครัวเรือน(สอบถามในเบื้องต้น)

จากการพูดคุยเบื้องต้น ทางแกนนำชุมชน สนใจเข้าร่วมโครงการฯ และพร้อมที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน สู่การสร้างชุมชนลดการพึ่งพิงยาสูบ

 

#มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย 
#เลิกบุหรี่เริ่มที่บ้าน
#เลิกบุหรี่บ้านละคน

โครงการ : ลดการพึ่งพิงยาสูบ

แก้ไขล่าสุด : 14 ก.พ. 2562, เวลา 09:32


กิจกรรมอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่