"เอาเงินสูบบุหรี่ นำมาบริจาค เพื่อช่วยเหลือผู้คน" เป็นความคิดที่คมกริบ..จากเด็กบ้านน้ำร้อน

          วันที่ 26 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา นายไฟซอล สะเหล็ม ผู้รับผิดชอบโครงการลดการพึ่งพิงยาสูบ ได้จัดกิจกรรม "เยาวชนรุ่นใหม่ เข้าใจแล้วเข้าถึงข้อมูลพิษภัยของการพึ่งพิงยาสูบ" ณ บ้านน้ำร้อน ม.4 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล   มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 30 คน

          กิจกรรมในวันดังกล่าว สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของยาสูบ นำไปสูการติดยาเสพติดในอนาคต โดยมี    นายอะซีด หมัดอะดัม อิหม่ามประจำมัสยิดกอซีมียีะฮ์ เป็นวิทยากรในกิจกรรมครั้งนี้ นายอะซีดได้นำเสนอหลักการของศาสนาอิสลามที่ได้กล่าวเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เพราะหลายครอบครัวยังคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าเกลียดยังไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องห้าม พร้อมทั้งแจกเอกสารคำฟัตวาของท่านจุฬาราชมนตรี สวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์ ที่บอกว่าบุหรี่นั้นเป็นสิ่งที่หะรอม(ต้องห้าม) ให้แก่ผู้เข้าร่วมในวันนั้น หลังจากนั้นได้นำเสนอ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากควันบุหรี่ มือสอง มือสาม ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะส่วนใหญ่หลายครอบครัวยังไม่เข้าใจและไม่เคยทราบมาก่อนถึงผลร้ายที่จะเกิดกับคนใกล้เคียงผู้ที่สูบบุหรี่/ใบจาก เช่น ลูก ภรรยา เป็นต้น ในช่วงท้ายของการนำเสนอได้ตั้งคำถามให้เยาวชนแสดงความคิดเห็น โดยแบ่งผู้เข้าร่วมออกเป็น 6 กลุ่ม แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ บุหรี่/ใบจาก พร้อมทั้งนำเสนอ 

รู้สึกอย่างไรเมื่อเจอคนสูบบุหรี่/ใบจาก ?

  • รู้สึกไม่มีความสุข ไม่สบายใจ เหนื่อยใจแทนคนในครอบครัว
  • รู้สึกว่าอันตรายเมื่อเข้าใกล้ ไม่ปลอดภัย
  • รู้สึกไม่มีกำลังใจในการทำงาน เมื่อเห็นคนในครอบครัวสูบบุหรี่
  • รู้สึก ไม่อยากอยู่ใกล้เพราะเหม็นปาก ไม่ชอบ น่าเบื่อ รำคาญ
  • รู้สึกเป็นห่วงอยากให้เลิก อยากให้มีสุขภาพที่แข็งแรง

เมื่อเจอคนสูบบุหรี่/ใบจาก จะทำอย่างไร ?

  • เขียนความรู้สึกลงในบุหรี่ (เลิกเถอะ! ขอร้อง..ขอร้อง)
  • บอกผลกระทบต่อคนสูบบุหรี่ โทษของบุหรี่ โรคที่เกิดกับคนสูบบุหรี่ เพื่อให้เขาได้สำนึก
  • ให้กำลังใจ บอกว่าว่าคนในครอบครัวรักและเป็นห่วง
  • ตักเตือนบอกเขาว่าบุหรี่เป็นสิ่งที่หะรอม เอาเงินที่ซื้อบุหรี่นำมาบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้คน
  • ตัดบุหรี่ เอาบุหรี่ไปทิ้ง

           หลังจากวิทยากรบรรยายและนำเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับบุหรี่/ใบจากของแต่ละกลุ่ม มีเกมส์บันใดเส้นชัยสู่การเลิกบุหรี่ และตอบคำถามแจกรางวัล สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้แก่ผู้เข้าร่วม เมื่อทราบถึงผลกระทบจากควันบุหรี่มือสอง มือสาม เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะร่วมกันรณรงค์ให้คนลด ละ เลิกการพึ่งพิงยาสูบ โดยเริ่มต้นที่คนในครอบครัวของตนเอง

โครงการ : ลดการพึ่งพิงยาสูบ

แก้ไขล่าสุด : 29 พ.ค. 2562, เวลา 13:46


กิจกรรมอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่