สำรวจข้อมูลพื้นที่การเพาะปลูกยาสูบ ณ ชุมชนบ้านบูเก็ตยามู

วันที่ 25 มิถุนายน 2563  ทีมงานมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย(สสม.) นำโดย นายไฟซอล สะเหล็ม และคณะลงพื้นที่พบปะแกนนำชุมชนบ้านบูเก็ตยามู หมู่ที่ 7 ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล


ทีมงานมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย(สสม.)แนะนำและเชิญชวนชุมชนบ้านบูเก็ตยามู หมู่ที่ 7 ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูลเข้าร่วมโครงการลดการพึ่งพิงยาสูบ"ครอบครัวปลอดภัย ชุมชนสดใส ไร้ใบยาสูบ"
ซึ่งชุมชนบ้านบูเก็ตยามูก็ให้ความสนใจในการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ทางทีมงานจึงให้เอกสารสำรวจกับชุมชนเกี่ยวกับการพึ่งพิงยาสูบในชุมชน เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรมเวทีประชาคมครั้งต่อไป

#ลดการพึ่งพิงยาสูบ
#เลิกบุหรี่เริ่มที่บ้าน
#เลิกบุหรี่บ้านละคน
#มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

โครงการ : ลดการพึ่งพิงยาสูบ

แก้ไขล่าสุด : 27 พ.ย. 2563, เวลา 15:12


กิจกรรมอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่