สัญจรโรงเรียนพาเลิกบุหรี่ลงพื้นที่ติดตามผลในเขต อ.เมือง จ.ปัตตานี

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางทีมงานโครงการสัญจรโรงเรียนพาเลิกบุหรี่ นำโดยนายอนนต์  ตุหายและทีมงาน ได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการฯ โรงเรียนในเขตอ.เมือง จ.ปัตตานี ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านสะบารัง โรงเรียนจ้องฮั้ว โรงเรียนบ้านตันหยงลุโละ โรงเรียนเมืองปัตตานี และโรงเรียนบ้านกือยา 

ซึ่งในวันนี้ทางทีมงานได้รับการต้อนรับจากครูผู้ประสานเป็นอย่างดี โดยสามารถเก็บแบบสอบถามที่ได้จากการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา ที่ให้เด็กนักเรียนเป็นสื่อในการเชิญชวนให้คนในครอบครัวที่สูบบุหรี่ให้เกิดการลด ละ  เลิกบุหรี่ได้ในที่สุด ซึ่งถือว่าได้รับการตอบรับจากการจัดกิจกรรมที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี จนทางโรงเรียนอยากให้มีการจัดกิจกรรมรูปแบบนี้ในทุกๆ ปี เพื่อช่วยกันรณรงค์ให้ปัญหาการสูบบุหรี่ให้หมดไป

#แล้วคุณล่ะ...เริ่มเเล้วหรือยัง

#มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย 
#เลิกบุหรี่เริ่มที่บ้าน
#เลิกบุหรี่บ้านละคน

โครงการ : สัญจรโรงเรียนพาเลิกบุหรี่

แก้ไขล่าสุด : 24 ต.ค. 2562, เวลา 13:53


กิจกรรมอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่