สัญจรเด็กตาดีกาพาเลิกบุหรี่ ตาดีกาดารุลนาอีม ต.บูดี อ.เมือง จ.ยะลา

ประเดิมตาดีกาแรกโครงการเด็กตาดีกาพาเลิกบุหรี่

วันที่ 26 กันยายน 2563  ทีมสัญจรเด็กตาดีกาพาเลิกบุหรี่ นำโดยนายมูฮามัดอัลอามีน กูนา นายอับดุลรอซะ ยะหริ่ง นายซัยฟุดดีน ตุยง ทีมวิทยากรโครงการเด็กตาดีกาพาเลิกบุหรี่ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมฯให้กับนักเรียนตาดีกา ณ ตาดีกาดารุลนาอีม ต.บุดี อ.เมือง จ.ยะลา เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับเยาวชน และให้เยาวชนเหล่านั้นเป็นสื่อกลางในการชวนชวนคนในครอบครัวให้เลิกบุหรี่

การจัดกิจกรรมได้รับความร่วมมือจากคณะครู และนักเรียนตาดีกาเป็นอย่างดี พร้อมทั้งมีความสนุกสนานในการทำกิจกรรม และเด็กๆ สัญาญาว่าจะกลับไปชวนคนในครอบครัว (พ่อ พี่ชาย)ให้เลิกบุหรี่

โครงการเด็กตาดีกาพาเลิกบุหรี่เป็นอีก 1โครงการที่ให้ความสำคัญกับการจัดการปัญหาบุหรี่ด้วยคนในครอบครัวโดยการชูแคมเปญ "เลิกบุหรี่บ้านละคน" ถ้าทำให้คนในบ้านเลิกบุหรี่ได้เพียงแค่ 1 คน การเลิกคนที่ 2 และ 3 จะง่ายขึ้น 

ความสนุกยังไม่หมดเพียงเท่านี้ ในช่วงท้ายกิจกรรมทางทีมงาน สสม. ได้มอบสื่อ โปสเตอร์ และการ์ตูนแจกให้กับนักเรียนและโรงเรียนอีกด้วย 

#เด็กตาดีกาพาเลิกบุหรี่

#บ้านนี้มีเด็ก

#โปรดงดสูบบุหรี่

#เลิกบุหรี่เริ่มที่บ้าน

#เลิกบุหรี่บ้านละคน

#มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย 

 

โครงการ : เด็กตาดีกาพาเลิกบุหรี่

แก้ไขล่าสุด : 21 ต.ค. 2563, เวลา 06:55


กิจกรรมอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่