สักวัน..ป๊ะ..ของฉันต้องทำได้ ... เลิกบุหรี่/ใบจาก #SAVE ME & SAVE FAMILY

         วันที่ 10 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา นายไฟซอล สะเหล็ม ผู้รับผิดชอบโครงการลดการพึ่งพิงยาสูบ ได้จัดกิจกรรม "เยาวชนรุ่นใหม่ เข้าใจแล้วเข้าถึงข้อมูลพิษภัยของการพึ่งพิงยาสูบ" ณ บ้านท่าเเพเหนือ(บ้านมุด) ม.3 ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 45 คน

      จากการสอบถามในเบื้องเบื้องต้นว่าใครสูบบุหรี่บ้างให้ยกมือขึ้น ไม่มีใครยกมือ แต่พอถามอีกครั้งว่าที่บ้านใครมีคนสูบบุหรี่บ้างให้ยกมือขึ้น มีเยาวชนหลายคน ที่ยกมือขึ้นบอกว่า " ป๊ะ สูบบุหรี่/ใบจาก ... สูบในบ้าน "

         กิกรรมในวันดังกล่าว สร้างความสนุกสนานให้แก่เยาวชน สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของยาสูบ เชื่อมโยงกับหลักคำสอนของศาสนาอิสลาม นำมาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน โดยมี นายฆอซาลี หลังเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนกวดวิชาจินตคณิต จังหวัดสตูลและอาจารย์ผู้สอนประจำโรงเรียนสามัคคีอิสลามวิทยา เป็นวิทยากรในกิจกรรมครั้งนี้ จากนั้น ได้นำเสนอในส่วนของ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากควันบุหรี่ มือสอง มือสาม มีเยาวชนหลายคนรู้สึกกลัวไม่อยากให้เกิดขึ้นกับคนในครอบครัว ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหม่ไม่เคยทราบมาก่อน

         หลังจากวิทยากรบรรยาย มีเกมส์ บันใดเส้นชัยสู่การเลิกบุหรี่ และตอบคำถามแจกรางวัล สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ ให้แก่ผู้เข้าร่วม.... มีเยาวชนหลายคนที่จะกลับไปบอก ป๊ะ ที่บ้านให้เลิกสูบบุหรี่/ใบจาก ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องยากก็ตาม "Alhamdulillah 

โครงการ : ลดการพึ่งพิงยาสูบ

แก้ไขล่าสุด : 23 พ.ค. 2562, เวลา 12:17


กิจกรรมอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่