โรงเรียนคุรุสัมพันธ์ในพื้นที่กรุงเทพฯ ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมเด็กตาดีกาพาเลิกบุหรี่กับ สสม.

นายดลรอฮีม พันหวัง ผู้รับผิดชอบโครงการเด็กตาดีกาพาเลิกบุหรี่ พร้อมคณะทำงานมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม) ลงพื้นที่นประสานงานโรงเรียนตาดีกา (คุรุสัมพันธ์) ในพื้นที่กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 4 และ 5 ตุลาคม 2563 เพื่อชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมฯ และเชิญชวนโรงเรียนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่

  1. มัสยิดนูรุลอิสลาม (คูคต) ซอย 117 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
  2. มัสยิดคอลิดีน ซอย 54 ถนนประอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
  3. มัสยิดเนี๊ยะมาตุลลอฮฺ ซอย 72 ปนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
  4. โรงเรียนมูฮำมดียะห์อนุสรณ์ 132/5 หมู่ 2 ซอยประชาอุทิศ 70 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุงครุ เขตทุงครุ กรุงเทพฯ 10140

ทั้ง 4  มัสยิดมีความยินดีที่จะเข้าร่วมโครงการกับ สสม. และจะเริ่มจัดกิจกรรมในช่วงเดือนธันวาคม  2563

 

 

โครงการ : เด็กตาดีกาพาเลิกบุหรี่

แก้ไขล่าสุด : 21 ต.ค. 2563, เวลา 12:19


กิจกรรมอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่