"สร้างสรรค์สังคมปลอดบุหรี่ด้วยลูกหลานตาดีกา" เด็กตาดีกาพาเลิกบุหรี่

#บ้านของเราจะปลอดภัยจะต้องไม่สูบบุหรี่

ทีมสัญจรเด็กตาดีกาพาเลิกบุหรี่ มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) ลงพื้นที่จัดกิจกรรม "สร้างสรรค์สังคมปลอดบุหรี่ด้วยลูกหลานตาดีกา" ณ ตาดีกาบ้านแป-ระใต้ ต.แป-ระ อ.ท่าแพ จ.สตุล

วันที่ 26 ธันวาคม 2563 นายตอฮีตร์ สายสอิด ผู้รับผิดชอบโครงการฯ พร้อม นายมาซูวัน ดือเระ นายรุสดี จิใจ น.ส.นูรียะ เระดมหลี และน.ส.ฟาซีย๊ะ สมานหะ ทีมงานฯ จัดกิจกรรมโครงการเด็กตาดีกาพาเลิกบุหรี่ให้กับนักเรียนตาดีกาในพื้นที่จังหวัดสตูล เพื่อสร้างเกราะป้องกัน และความมุ่งหวังให้น้องๆตาดีกาเป็นสื่อกลางและเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมกันรณรงค์ให้คนในครอบครัวเลิกบุหรี่(ยาสูบ)ให้สำเร็จ

การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากคณะครู นักเรียนเป็นอย่างดี บรรยากาศการจัดกิจกรรมเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และเต็มไปด้วยเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับพิษภัยบุหรี่

มูลนิธิฯขอขอบคุณคณะครู นักเรียน โรงเรียนตาดีกาบ้านแป-ระใต้ เป็นอย่างยิ่งที่อนุญาติให้ทีมงานสัญจรเด็กตาดีกาพาเลิกบุหรี่ไปจัดกิจกรรมเพิ่มเสริมมทักษะและความรู้ในครั้งนี้

#เลิกบุหรี่บ้านละคน

#มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

โครงการ : เด็กตาดีกาพาเลิกบุหรี่

แก้ไขล่าสุด : 28 ธ.ค. 2563, เวลา 16:07


กิจกรรมอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่