สัญจรเด็กตาดีกาพาเลิกบุหรี่ ตาดีกากานูรุลกอมารี (บ้านวังหาร) สงขลา

วันที่ 17 ตุลาคม 2563 (ช่วงเช้า) ทีมสัญจรเด็กตาดีกาพาเลิกบุหรี่ มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) ลงพื้นที่จัดกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมปลอดบุหรี่ด้วยลูกหลานตาดีกา ณ โรงเรียนตาดีกานูรุลกอมารี (บ้านวังหาร)

นำทีมโดย นายตอฮีตร์ สายสอิด ผู้รับผิดชอบโครงการฯ พร้อมด้วยทีมงานฯ นายมาซูวัน ดือเระ น.ส.นูรียะ เระดมหลี น.ส.สุปราณี โอล่า ลงพื้นที่จัดกิจกรรม เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับเยาวชน และให้เยาวชนเหล่านั้นเป็นสื่อกลางในการชวนชวนคนในครอบครัวให้เลิกบุหรี่ ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะครู นักเรียน เป็นอย่างดี มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 28 คน

โครงการเด็กตาดีกาพาเลิกบุหรี่เป็นอีก 1โครงการที่ให้ความสำคัญกับการจัดการปัญหาบุหรี่ด้วยคนในครอบครัวโดยการชูแคมเปญ "เลิกบุหรี่บ้านละคน" ถ้าทำให้คนในบ้านเลิกบุหรี่ได้เพียงแค่ 1 คน การเลิกคนที่ 2 และ 3 จะง่ายขึ้น 

ความสนุกยังไม่หมดเพียงเท่านี้ ในช่วงท้ายกิจกรรมทางทีมงาน สสม. ได้มอบสื่อ โปสเตอร์ และการ์ตูนแจกให้กับนักเรียนและโรงเรียนเพื่อนำไปรณรงค์ต่ออีกด้วย 

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) ขอขอบคุณคณะครูและนักเรียนโรงเรียนนูรุลกอมารีทุกๆ ท่าน

โครงการ : เด็กตาดีกาพาเลิกบุหรี่

แก้ไขล่าสุด : 3 พ.ย. 2563, เวลา 13:48


กิจกรรมอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่