ชี้ ท่านชายนอนน้อย เสี่ยงเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ

งานวิจัยชี้ ท่านชายนอนน้อย เสี่ยงเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ แนะควรพักผ่อนให้เพียงพอ

ท่านชายนอนน้อย – เป็นเรื่องที่ท่านชายทั้งหลายต้องอ่าน และนำไปปฎิบัติตาม เมื่อเว็บไซต์ข่าว เดลีเมลล์ รายงานว่า University of Miami นำเสนองานวิจัย ที่ศึกษาจากผู้ชาย 2,296 คน

โดยผลการศึกษาพบว่า การนอนหลับ และพักผ่อนไม่เพียงพอ นอกจากจะส่งผลต่อการเพิ่มของน้ำหนักตัวแล้ว ยังมีผลกระทบต่อฮอร์โมน “เทสโทสเตอโรน” อย่างมาก ซึ่งฮอร์โมนดังกล่าว เป็นส่วนสำคัญในการผลิตตัวอสุจิ แรงขับทางเพศ พลังงานร่างกาย รวมถึงสุขภาพจิตใจอีกด้วย

รายงานระบุว่า ผู้ชายที่เข้าร่วมวิจัย 2,296 คน มีอายุเฉลี่ย 46 ปี มีระยะเวลาการนอนหลับตั้งแต่ 2 ชั่วโมง ถึง 12 ชั่วโมง ต่อคืน

ที่น่าสนใจคือผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่ทำให้ระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน ลดลง เมื่อเรียงจากน้อยไปหามาก ได้แก่ อายุ, แอลกอฮอล์, การพักผ่อนที่ไม่เพียงพอ และค่าดัชนีมวลกายที่เพิ่มขึ้น

ถึงแม้ว่าปัจจัยเหล่านี้จะมีผลไม่มาก แต่หากทำเป็นประจำฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน จะลดลงเป็นอย่างมาก

ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัย จึงให้ข้อเสนอแนะต่อท่านชายทั้งหลายว่า การพักผ่อนที่เพียงพอ เป็นสิ่งจำเป็น ซึ่งสามารถช่วยเป็นทางออกสำหรับปัญหาทางสุขภาพ ทั้งนี้ยังรวมถึงปัญหาเสื่อมสมรรถภาพทางเพศด้วย

ที่มา ข่าวสด
ภาพ แฟ้มภาพ


แก้ไขล่าสุด : 18 ต.ค. 2561, เวลา 08:54ข่าวอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่