ไข้เลือดออก กทม.ตายแล้ว 10 ราย

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครห่วงใยในสุขภาพของประชาชนต้องการให้ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานและส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครดำเนินการและและสนับสนุนการปราบยุงลาย โดยให้สำนักงานเขตติดตามสถานการณ์และรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในส่วนราชการทุกสัปดาห์อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งติดตามการดำเนินมาตรการควบคุมโรคในพื้นที่ระบาดและพื้นที่เสี่ยงโดยเปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน(EOC)ระดับเขตให้ผู้อำนวยการเขตเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ระบาดควบคุมยุงลายในรัศมี 100เมตร จากจุดเกิดโรคภายใน 24ชั่วโมง รวมถึงให้สำนักงานเขตเป็นผู้นำอาสาสมัครและประชาชนกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในพื้นที่สาธารณะเช่น โรงเรียน ศาสนสถานสถานที่ราชการ สวนสาธารณะและบ้านเรือน จัดการสภาพแวดล้อมกำจัดขยะในที่สาธารณะกำจัดยางรถยนต์ที่ไม่ใช้แล้วหรือให้นำไปใช้ใหม่(Recycle)ดูแลรางระบายน้ำไม่ให้เป็นแหล่งขังน้ำนิ่งซึ่งเป็นแหล่งอาศัยหรือวางไข่ของยุงลาย ตลอดจนให้จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง

สำหรับสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพฯในปี 2561ข้อมูลตั้งแต่วันที่7 ม.ค. 24 พ.ย.2561 สำนักอนามัยกรุงเทพมหานครได้รับรายงานการเฝ้าระวังโรคจากสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ดังนี้ในพื้นที่กรุงเทพฯ มีผู้ป่วยสะสม 8,003 ราย ผู้เสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออก10 ราย อัตราป่วยตามกลุ่มอายุที่พบสูงสุดในกรุงเทพมหานคร3 ลำดับแรกคือ 1.กลุ่มอายุ 10 14 ปี (320.54ต่อประชากรแสนคน) 2. กลุ่มอายุ 5 9 ปี (272.26ต่อประชากรแสนคน) 3. กลุ่มอายุ 15 24 ปี (258.35ต่อประชากรแสนคน)ส่วนทั่วประเทศพบผู้ป่วยสะสม76,936 รายเสียชีวิตสะสม 103ราย.

ที่มา เดลินิวส์
ภาพ แฟ้มภาพ


แก้ไขล่าสุด : 10 ธ.ค. 2561, เวลา 23:34ข่าวอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่