จะทำอย่าไรกับคนที่สูบบุหรี่/ใบจาก ? หนูน้อยตอบว่า "ไล่ออกจากบ้าน"

          วันที่ 22 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา นายไฟซอล สะเหล็ม ผู้รับผิดชอบโครงการลดการพึ่งพิงยาสูบ ได้จัดกิจกรรม "เยาวชนรุ่นใหม่ เข้าใจแล้วเข้าถึงข้อมูลพิษภัยของการพึ่งพิงยาสูบ" ณ บ้านเกาะทากเหนือ ม.2 ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา โดยมี นางสาวฟารีดา มูสา เจ้าหน้าที่ รพ.สต.นาหว้า เป็นวิทยากรในกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 30 คน

          นางสาวฟารีดา มูสา ได้นำเสนอพิษภัยและผลกระทบที่เกิดจากการพึ่งพิงยาสูบ โรคต่างๆที่เกิดจากการสูบบุหรี่ อีกทั้งยังมีคลิปวิดีโอตัวอย่างของผู้ที่ได้รับผลกระทบที่เกิดจากควันบุหรี่ ทั้งๆที่คนนั้นไม่เคยสูบบุหรี่เลยแม้สักมวนเดียว แต่ต้องโดนเจาะคอ เพราะ เป็นมะเร็งกล่องเสียง จากการรับควันบุหรี่มือสอง สร้างความตระหนักให้แก่ผู้เข้าร่วมให้ห่างไกลจากบุหรี่/ใบจากได้เป็นอย่างดี เมื่อมองจากสีหน้าที่รู้สึกกลัว จากนั้นได้แบ่งกลุ่มออกเป็น 6 กลุ่ม แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ บุหรี่/ใบจาก พร้อมทั้งนำเสนอ

รู้สึกอย่างไรเมื่อเจอคนสูบบุหรี่/ใบจาก ?

  • รู้สึกเครียดแทนคนสูบ ไม่อยากอยู่ใกล้
  • รู้สึกเหม็น ไม่ชอบ
  • รู้สึกอยากให้เขาไปสูบไกลๆ
  • รู้สึกหายใจไม่สะดวก
  • รู้สึกเปลืองตังค์มากๆ

เมื่อเจอคนสูบบุหรี่/ใบจาก จะทำอย่างไร ?

  • อยากเข้าไปตักเตือน เช่น บอกว่า ถ้าเลิกได้ก็อยากให้เลิกสูบบุหรี่
  • บอกให้เขาไปสูบที่อื่น ห้ามสูบในบ้าน
  • ไล่ออกจากบ้าน
  • นำยาสูบไปทิ้งในคลอง
  • บอกให้เขาเอาเวลาที่สูบบุหรี่ไปทำอย่างอื่น(ที่มีประโยชน์

          หลังจากวิทยากรบรรยาย มีเกมส์บันใดเส้นชัยสู่การเลิกบุหรี่ และตอบคำถามแจกรางวัล สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้แก่ผู้เข้าร่วม เมื่อทราบถึงผลกระทบจากควันบุหรี่มือสอง มือสาม เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะร่วมกันรณรงค์ให้คนลด ละ เลิกการพึ่งพิงยาสูบ โดยเริ่มต้นที่คนในครอบครัวของตนเอง

โครงการ : ลดการพึ่งพิงยาสูบ

แก้ไขล่าสุด : 28 พ.ค. 2562, เวลา 14:32


กิจกรรมอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่