"เยาวชนรุ่นใหม่ เข้าใจและเข้าถึงข้อมูลอันตราย ผลกระทบที่เกิดจากการพึ่งพิงยาสูบ"

วันที่ 31 ตุลาคม 2563 มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย สสม. จัดกิจกรรม "เยาวชนรุ่นใหม่ เข้าใจและเข้าถึงข้อมูลอันตราย ผลกระทบที่เกิดจากการพึ่งพิงยาสูบ" บ้านบูเก็ตยามู ม.7 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล

วิทยากรในครั้งนี้ นายอนนต์ ตุหาย จากช่องนนท์นอนน้อย Chanel และเพจ "Healthy Design By Non" มาบรรยายถึงพิษภัยและผลกระทบจากการพึ่งพิงยาสูบ พร้อมทั้งเล่นกิจกรรมสันทนาการ สร้างความสนุกสนาน เรียกเสียงหัวเราะ จากน้องๆที่เข้าร่วม

วิทยากร ได้ทำ กิจกรรมละลายพฤติกรรม ก่อนที่จะเข้าเนื้อหา วิทยากร ได้สรุปเรื่องต่างๆ

ส่วนประกอบอันตรายของบุหรี่ ได้แก่ นิโคติน น้ำมันดิบ แอมโมเนีย ไซยาไนด์ เป็นต้น

พิษภัยอันตรายของบุหรี่ โรคต่างๆ ได้แก่ มะเร็ง หลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพอง และยาสูบชนิดต่างๆทั้งชนิดมีควัน และไม่มีควัน ได้แก่ บุหรี่มวน บุหรี่ไฟฟ้า ปารากุ ยาเนียต ยานัด และหมาก

และนำเสนอบุหรี่มือหนึ่ง มือสอง มือสาม

- บุหรี่มือหนึ่ง คือ ตัวของผู้สูบเอง

- บุหรี่มือสอง คือ คนที่ได้รับควันบุหรี่หรือคนที่อยู่ใกล้ผู้สูบ

- บุหรี่มือสาม คือ ควันบุหรี่ที่ติดตามสิ่งของต่างๆ เช่น เสื้อผ้า หมอน ผ้าม่าน ตุ๊กตา เป็นต้น

หลังจากนั้นทำกิจกรรมกลุ่ม โดยจะแบ่งเป็น 5 กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะได้รับมอบหมายงานดังนี้

1.ตั้งชื่อกลุ่ม

2.สโลแกนกลุ่ม

3.ความรู้สึกเมื่อเจอคนสูบบุหรี่

4.สิ่งที่อยากบอกกับคนที่สูบบุหรี่

5.ความประทับใจกิจกรรมในวันนี้

พร้อมให้แต่ละกลุ่มตกแต่งให้สวยงามและออกมานำเสนอ จะมีรางวัลให้กลับผู้ชนะเพื่อกระตุ้นและให้แต่ละกลุ่มเกิดการแข่งขันกัน

บุหรี่หรือใบจากถือเป็นสิ่งหะรอม เพราะเป็นการทำร้ายร่างกายของตนเอง บางคนยังคิดว่าเป็นสิ่งที่คลุมเครือไม่เป็นที่ต้องห้ามอย่างชัดเจน จึงสูบ/เสพเป็นเรื่องปกติ แต่เมื่อมองถึงเหตุผลของการสูบ ส่วนใหญ่แล้วสูบเพื่อต้องการให้รู้สึกมึนเมา สบายใจ ถึงแม้ว่าจะไม่เมาเหมือนกับดื่มเหล้าก็ตาม เพราะทุกสิ่งที่ทำให้มึนเมาเป็นสิ่งที่ต้องห้ามตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลามอย่างชัดเจน บุหรี่/ใบจาก ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่วงจรของยาเสพติด

#ลดการพึ่งพิงยาสูบ

#เลิกบุหรี่เริ่มที่บ้าน

#เลิกบุหรี่บ้านละคน

#มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

โครงการ : ลดการพึ่งพิงยาสูบ

แก้ไขล่าสุด : 27 พ.ย. 2563, เวลา 14:37


กิจกรรมอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่