ต้นเเบบมัสยิดปลอดบุหรี่ มัสยิดคอลีดีน (ทุ่งครุ) กรุงเทพฯ

วันที่ 10 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมาทางทีมงาน ศูนย์กิจกรรม สสม. ภาคกลาง นำโดยคุณคณี โยธาสมุทร ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ตรวจเยี่ยมมัสยิดคอลีดีน แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยอิหม่าม ดร.อดิศักดิ์ นุชมี ที่เข้าโครงการต้นแบบมัสยิดปลอดบุหรี่ เพื่อเฟ้นหามัสยิดที่จะเป็นต้นแบบให้แก่มัสยิดอื่นได้ดำเนินการตาม

ซึ่งทางมัสยิดคอลีดีนเองมีผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ใส่ใจ ชุมชนสนใจงานของ สสม. จึงให้ความสำคัญกับการทำให้มัสยิดเป็นเขตปลอดบุหรี่โดยมีการติดป้ายห้ามสูบบุหรี่ในเขตมัสยิด มีมุมหนังสือให้ความรู้ศาสนาและพิษภัยบุหรี่ มีห้องน้ำผู้สูงวัย มีห้องน้ำสะอาด มีภูมิทัศน์สวยงาม

นอกจากนั้นยังได้มีการจัดตั้งกองทุนซะกาตเพื่อรวบรวมและแจกจ่ายซะกาตให้แก่คนในชุมชนของตนเอง และให้ยืมเพื่อไปประกอบอาชีพและนำกำไรกลับมาจ่ายซะกาตเข้ากองทุนซะกาตอีกด้วย

นอกจากนี้ยังอุทิศเวลาวันหยุดของตนเองจากงานประจำมาสอนอัลกุรอานและอิสลามเบื้องต้นแก่มุสลิมใหม่มีการแทรกแซงวิชาการในเรื่องพิษภัยและบุหรี่มือสองอีกด้วย

โครงการ : ต้นแบบมัสยิดปลอดบุหรี่

แก้ไขล่าสุด : 8 พ.ค. 2562, เวลา 14:00


กิจกรรมอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่