ขยายเวลา ..!! เปิดรับสมัครทุนการศึกษา สสม. มัธยม อาชีวศึกษา และ ป.ตรี ถึง 31 สิงหาคมนี้

ด่วน !!! สสม. เปิดให้ทุนการศึกษา เด็กนักเรียนประเภทขาดทุนทรัพย์ ในระดับมัธยม อาชีวศึกษา และปริญญาตรี ทั่วประเทศ ขายเวลาจนถึง 31 สิงหาคม 2564 เนื่องจากปัญหาโควิด

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) เปิดรับสมัครทุนการศึกษาประจำปี 2564

สำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ปลาย อาชีวศึกษา และปริญญาตรี

ทั่วประเทศ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2564

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่

หรือ สแกนคิวอาร์โคดนี้

เอกสารประกอบการรับสมัคร

  1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอทุน
  2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอทุน
  3. แผนที่ ที่อยู่อาศัยของท่าน
  4. ภาพถ่ายบ้านพัก และครอบครัว
  5. ใบรายงานผลการศึกษาย้อนหลัง 1 ปี นับจากปีล่าสุด

หมายเหตุ กรอกใบสมัครให้ครบทุกข้อ และส่งเอกสารประกอบให้ครบทั้ง 5 รายการ ถ้าข้อมูลไม่ครบถ้วน ชัดเจน อาจทำให้เสียสิทธิ์ได้

ส่งใบสมัคร และเอกสารได้ที่

ทุนการศึกษา ศูนย์เรียนรู้ สสม.
เลขที่ 99 ถนนร่มเกล้า ซอย 6 แขวง/เขต มีนบุรี กทม.10510 โทร 02-136-1499

**เป็นทุนการศึกษาแบบต่อเนื่อง ให้เงินเป็นรายเทอมจนจบการศึกษาระดับนั้นๆ

**กู้ยืม กยศ อยู่ ก็ขอทุนได้

**ทุนนี้เป็นทุนให้เปล่าไม่ต้องใช้คืน

**มีจำนวนจำกัด

**กรณีติดปัญหาโควิด ทำให้เอกสารขอทุนไม่ครบ ให้พยายามโทร ประสาน หรือปรึกษากับทางสถานศึกษาดูว่า สามารถส่งเอกสารต่อกันได้หรือไม่ (ไปรษณีย์ หรือฝากใครไป) เพื่อให้ได้เอกสารที่ครบถ้วนที่สุด หรืออาจจะให้เซ็นออนไลน์ หากทำไม่ได้จริงๆ ก็อนุโลมให้ใช้เอกสารเท่าที่หาได้ และเขียนหมายเหตุแนบมาในใบสมัครด้วยครับ ติดปัญหาตรงไหนเพราะอะไร (เพื่อให้กรรมการกองทุนรับทราบ)

ศึกษาเพิ่มเติมเรื่องทุนการศึกษาของ สสม.
https://www.muslim4health.or.th/about-detail.php?tag=scholar

ติดต่อสอบถาม โทร 02-136-1499 ในวันเวลาทำการ

หรือ ติดต่อทางอินบ๊อดซ์เพจ https://www.facebook.com/sangsukmuslim

ต้องการบริจาค


แก้ไขล่าสุด : 29 ส.ค. 2564, เวลา 23:47


ประกาศอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่