มอบทุนการศึกษา สสม.

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักเรียนยาก ระดับอุมศึกษา จำนวน 4 ทุน ผ่านศูนย์กิจกรรมภาคใต้ตอนกลาง

#มอบทุนการศึกษา สสม

เช้าวันนี้ (4 มีนาคม 2564 ) มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย มอบทุนการศึกษาให้กับเรียนที่มีฐานยากจน โดยนายตอฮีตร์ สายสอิด นางสาวอลีนา หีมเหม เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษา สสม.ปีการศึกษา 2563 ให้กับนักเรียนทุนสสม.ระดับอุดมศึกษา จำนวน 4 ทุน ณ สำนักงาน สสม.ภาคใต้ตอนกลาง (อาคารมัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

.........................................................................................................................................

มูลนิธิฯได้จัดกำหนดทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องไว้ 3 ระดับดังต่อไปนี้

1. ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ทุนละ 8,000 บาท/คน

2. ทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ทุนละ 10,000 บาท/คน

3. ทุนการศึกษาอุดมศึกษา(ปริญญาตรี) ทุนละ 12,000 บาท/คน

.........................................................................................................................................

      </div>
      
      <div class=


แก้ไขล่าสุด : 4 มี.ค. 2564, เวลา 14:48


ประกาศอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่