ดูแลสุขภาพช่วงปลายฝนต้นหนาว

กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนดูแลสุขภาพช่วงปลายฝนต้นหนาว ระวังป่วย โรคไข้หวัดใหญ่ และโรคปอดบวม เผยข้อมูลทั้ง 2 โรคปีนี้พบป่วยแล้วกว่า 3.4 แสนราย

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า เนื่องด้วยสภาพอากาศในช่วงนี้ที่บางพื้นที่ยังมีฝนตกสลับอากาศร้อน และอากาศเริ่มเย็นลงในช่วงเช้า สภาพอากาศเช่นนี้อาจทำให้ร่างกายปรับสภาพไม่ทัน จนอาจทำให้ติดเชื้อได้ง่าย จึงขอให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เด็กเล็กและผู้สูงอายุ ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ ระมัดระวังและดูแลสุขภาพตนเองข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ 130,448 ราย เสียชีวิต 21 ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 25-34 ปี ส่วนโรคปอดบวม พบผู้ป่วย 214,283 ราย เสียชีวิต 155 ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ อายุ 65 ปีขึ้นไป รองลงมาคือกลุ่มเด็กเล็กทั้งนี้โรคไข้หวัดใหญ่ สามารถติดต่อกันได้ง่าย จากการไอ จามรดกัน หลังรับเชื้อมักมีอาการทันทีหรือประมาณ 1-2 วัน จะมีอาการไข้สูง ตัวร้อน หนาว ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อมาก อ่อนเพลีย มีน้ำมูกใส ส่วนโรคปอดบวมเป็นโรคที่มีความรุนแรง เกิดจากการติดเชื้อหลายชนิด เช่น เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส ผู้ป่วยจะมีไข้สูง ไอมีเสมหะ น้ำมูกเปลี่ยนสีจาก สีเหลืองเป็นสีเขียวข้น เจ็บหน้าอก เหนื่อยหอบง่าย ซึมลงหากประชาชนมีอาการที่คล้ายทั้งสองโรคนี้ ขอให้ไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยและรับการรักษา โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ ปอดเรื้อรัง เบาหวาน หรือผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง เพราะอาจเกิดโรคแทรกซ้อน เช่น ปอดบวม หายใจลำบาก และอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้

หากประชาชนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

ที่มา สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
ภาพ แฟ้มภาพ

แก้ไขล่าสุด : 10 ต.ค. 2561, เวลา 23:42ข่าวอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่