เนื้อหาน่าสนใจจากหนังสือ "ป่วยเพราะไม่รู้" รวบรวมไว้เป็นซีรี่ย์ใน Blockdit

รวบรวมเนื้อหาจากหนังสือ "ป่วยเพราะไม่รู้" โดย มูลนิธิสร้าสุขมุสลิมไทย (สสม.) ซึ่งเป็นการรวบรวมประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากการจัดเวทีสุนทรียสนทนา (ป่วยเพราะไม่รู้) ในพื้นที่กรุงเทพฯ ภาคเหนือ ภาคใต้ตอนบนและภาคใต้ตอนล่าง อีกทั้งลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้ที่มีข้อมูลในการดูแลสุขภาพตนเองโดยตรงรวมอีกหลายเคส เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลและความรู้ให้โดยตรงกับการดูแลสุขภาพด้วยวิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและพฤติกรรมอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพอย่างแท้จริง

ซี่รี่ย์ ป่วยเพราะไม่รู้ อัพทุกวัน ตอนนี้มีกว่า 20 ตอนแล้ว

https://www.blockdit.com/series/5fcb97952756530cc40fa93b

หน้าเพจเลิกบุหรี่บ้านละคน

https://www.blockdit.com/quitone


แก้ไขล่าสุด : 24 ธ.ค. 2563, เวลา 09:57ข่าวอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่