นิโคติน คือ สารเสพติดที่เป็นพิษในบุหรี่เป็นพิษกับระบบประสาท

นิโคติน คือ สารเสพติดที่เป็นพิษในบุหรี่

นิโคติน (Nicotine) เป็นสารไม่มีสี ซึ่งพบในต้นยาสูบทุกสายพันธุ์ และความเข้มข้นจะมีมากในใบยาสูบมากกว่าส่วนอื่นๆ เมื่อนำใบยาสูบมาตากแห้งแล้ว จะมีนิโคตินประกอบอยู่ 0.3-5% นิโคตินมีฤทธิ์เป็นพิษกับระบบประสาท และถือเป็นยาฆ่าแมลงอย่างหนึ่ง แต่ถ้าได้รับในจำนวนไม่มาก จะก่อให้เกิดการกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง แต่ถ้าได้รับในจำนวนมาก อาจจะถึงตายได้ โดยเมื่อได้รับมากถึงจำนวนหนึ่ง จะเปลี่ยนจากการกระตุ้นสมองเป็นการกดสมอง (ข้อมูลจาก wikipedia)

นิโคติน

สารนิโคติน ยังสามารถพบได้ในพืชจำพวกอื่นอีกคือ พืชตระกูล Solanaceae (nightshade) ได้แก่ มะเขือเทศ, มันฝรั่ง, มะเขือม่วง, พริกไทยเขียว และในใบของต้น Coca แต่พบว่ามีจำนวนเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับน้ำหนัก

ในบุหรี่ 1 มวน จะมีนิโคตินประมาณ 0.1-2.8 มิลลิกรัม นิโคตินเป็นพิษกับระบบประสาทสามารถแพร่กระจายสู่เส้นเลือดได้อย่างรวดเร็ว หลังจากสูบบุหรี่ นิโคตินใช้เวลาเพียง 7 วินาที เท่านั้นในการแพร่เข้าสู่สมอง

หากผู้ใหญ่ได้รับนิโคติน 60 กรัมในครั้งเดียว จะเสียชีวิตทันที

นิโคตินเข้าสู่ร่างกาย

ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อรากกายหากได้รับนิโคติน

  1. เกิดการหดตัวของเส้นเลือด
  2. เพิ่มปริมาณการใช้ออกซิเจน
  3. มีผลต่อการหมุนเวียนของเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจ
  4. หัวใจเต้นผิดปกติ
  5. เพิ่มปริมาณเลือดที่ออกจากหัวใจ
  6. เพิ่มปริมาณกรดไขมันเลือดทำให้เกร็ดเลือดติดกัน

นอกจากนี้ นิโคติน ยังพบได้ในบุหรี่ไฟฟ้า ระดับนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้าแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะคือ เปอร์เซ็นต์ มิลลิกรัม และระดับความเข้มข้น ได้แก่ ระดับสูง ระดับกลาง และระดับต่ำ

นิโคตินในบุหรี่

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่ "เลิกบุหรี่บ้านละคน"


แก้ไขล่าสุด : 2 ธ.ค. 2563, เวลา 16:27ข่าวอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่