กิจกรรม สสม.

รวมกิจกรรมในโครงการต่างๆ ของมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย สสม.

กิจกรรม สสม.

Card image cap
ประธาน สสม.เดินหน้าหารือผู้นำศาสนาถึงการทำงานยกระดับคุณภาพชิวิตมุสลิมไทย

ศ.ดร.อิศรา ศานติศาสน์ ประธานมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมพบปะผู้นำศาสนา เพื่อแนะนำมูลนิธิฯ และร่วมหารือแนวทางการทำงานด้านสุขภาวะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตมุสลิม

26 มี.ค. 2564, เวลา 11:30
เลิกบุหรี่เริ่มที่บ้าน
Card image cap
ชาวบ้านสุดภูมิใจมัสยิดคว้ารางวัลชนะเลิศพร้อมขอบคุณ สสม. อีหม่ามลั่นเดินหน้าสู่ระดับจังหวัด

มัสยิดนูรุลฮีลาล บ้านบุดี ได้นำเสนอการขับเคลื่อนยาสูบโดยชุมชนฐานมิติที่ 1 จนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทศาสนสถานปลอดบุหรี่ สู่การเป็นตัวแทนระดับอำเภอพร้อมเข้าประกวดระดับจังหวัดต่อไป

31 มี.ค. 2564, เวลา 10:35
เลิกบุหรี่เริ่มที่บ้าน
Card image cap
กิจกรรมสร้างสรรค์สังคมปลอดบุหรี่ด้วยลูกหลานตาดีกา ตาดีกาดารุลอิห์ซาน บ้านบลูกาตือเงาะ

"บ้านของเราจะปลอดภัยจะต้องไม่สูบบุหรี่" โครงการเด็กตาดีกาพาเลิกบุหรี่ ณ ตาดีกาดารุลอิห์ซาน บ้านบลูกาตือเงาะ ต.ลุโบะยิไร อ.มายอ จ.ปัตตานี

22 มี.ค. 2564, เวลา 11:17
เด็กตาดีกาพาเลิกบุหรี่
Card image cap
กิจกรรมสร้างสรรค์สังคมปลอดบุหรี่ด้วยลูกหลานตาดีกา ณ ตาดีกาดารุสสลาม จ.นราธิวาส

บ้านของเราจะปลอดภัยจะต้องไม่สูบบุหรี่ กิจกรรมเด็กตาดีกาพาเลิกบุหรี่ ณ ตาดีกานูรุลอิหซาน บ้านเจาะบาแน ต.ลุโบะยิไร อ.มายอ จ.ปัตตานี

19 มี.ค. 2564, เวลา 11:19
เด็กตาดีกาพาเลิกบุหรี่
Card image cap
กิจกรรม "สร้างสรรค์สังคมปลอดบุหรี่ด้วยลูกหลานตาดีกา" ตาดีการิยาฎุลยันนะห์ จ.ยะลา

กิจกรรม "สร้างสรรค์สังคมปลอดบุหรี่ด้วยลูกหลานตาดีกา" ณ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดริยาฎุลยันนะห์ นัดโต๊ะโมง ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา

12 มี.ค. 2564, เวลา 11:40
เด็กตาดีกาพาเลิกบุหรี่
Card image cap
กิจกรรม "สร้างสรรค์สังคมปลอดบุหรี่ด้วยลูกหลานตาดีกา" ตาดีกาดารุสสลาม จ.นราธิวาส

"บ้านของเราจะปลอดภัยจะต้องไม่สูบบุหรี่" โครงการเด็กตาดีกา ณ ตาดีกาดารุสสลาม บ้านลูโบะดีแย ต.ตันหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

12 มี.ค. 2564, เวลา 11:40
เด็กตาดีกาพาเลิกบุหรี่

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่