กิจกรรม สสม.

รวมกิจกรรมในโครงการต่างๆ ของมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย สสม.

กิจกรรม สสม.

Card image cap
เป็นปลื้ม เครือข่ายจากชุมชนบ้านแคเหนือ เยี่ยม สสม. ณ สำนักงานศูนย์กิจกรรมภาคใต้ตอนล่าง

เครือข่ายจากชุมชนบ้านแคเหนือ อ.จะนะ จ.สงขลา เดินทางมาเยี่ยมทีมงาน สสม. ที่สำนักงานศูนย์กิจกรรมภาคใต้ตอนล่าง หลังจากที่ได้ร่วมงานรณรงค์เลิกบุหรี่บ้านละคนและลดการพึ่งพิงยาสูบ

24 ม.ค. 2565, เวลา 14:51
เลิกบุหรี่เริ่มที่บ้าน
Card image cap
สสม. มอบโล่เชิดชูเกียรติ 16 ชุมชนปลอดใบยาสูบ หวังเป็นต้นแบบชุมชนปลอดยาสูบทั้งระบบ

ศ.ดร.อิศรา ศานติศาสน์ ประธาน มูลนิธิ สสม. กล่าวเปิดงานพร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ครอบครัวปลอดภัย ชุมชนสดใส ไร้ใบยาสูบ โครงการลดการพึ่งพิงยาสูบ ณ โรงแรมอัลฟาฮัจย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

3 ม.ค. 2565, เวลา 11:15
ลดการพึ่งพิงยาสูบ
Card image cap
โควิดเป็นเหตุ จึงบังเกิดถุงยังชีพ เลิกบุหรี่เริ่มที่บ้าน

ช่วยเหลือครัวเรือนที่ได้รับความเดือดร้อนโดยการมอบถุงยังชีพ “เลิกบุหรี่เริ่มที่บ้าน” อีกทั้งทีมงานทีมอาสาสมัครพาเลิกบุหรี่ยังคงให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายของการสูบบุหรี่

17 ส.ค. 2564, เวลา 15:55
เลิกบุหรี่เริ่มที่บ้าน
Card image cap
อาสาสมัครพาเลิกบุหรี่ให้ความรู้ การแพร่กระจายของเชื้อโควิดจากบุหรี่

เครือข่ายในพื้นที่ยังคงดำเนินกิจกรรมรณรงค์เป็นระยะ ถึงแม้ว่าโรคโควิด-19 ระบาดในทุกพื้นที่ ทั้งนี้จะพยายามระวังเพื่อให้มีการเว้นระยะห่างในการลงพื้นที่มากขึ้น

16 ส.ค. 2564, เวลา 14:41
เลิกบุหรี่เริ่มที่บ้าน
Card image cap
สสม.มอบชุดอุปกรณ์ป้องกันทางการเเพทย์ สนับสนุนภารกิจป้องกันโควิด-19

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นายอิมรอน ดินอะ เจ้าหน้าที่มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) มอบชุดอุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์ (ป้องโควิด-19)

9 ก.ค. 2564, เวลา 14:50
ต้นแบบมัสยิดปลอดบุหรี่
Card image cap
สสม.สุดภูมิใจ พื้นที่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี พบคนเลิกสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น

ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของเครือข่ายที่ผ่านมา เครือข่ายยังคงจัดกิจกรรมอยู่เป็นประจำในทุกๆ เดือน ทั้งนี้กิจกรรมที่เครือข่ายจัดจะขึ้นอยู่กับบริบทของพื้นที่

5 เม.ย. 2564, เวลา 16:03
เลิกบุหรี่เริ่มที่บ้าน

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่