ยังไม่สายนะครับ... "ป๊ะ" ...หากคิดจะเลิกบุหรี่/ใบจาก

          วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา นายไฟซอล สะเหล็ม ผู้รับผิดชอบโครงการลดการพึ่งพิงยาสูบ ได้จัดกิจกรรม "เยาวชนรุ่นใหม่ เข้าใจแล้วเข้าถึงข้อมูลพิษภัยของการพึ่งพิงยาสูบ" ณ บ้านแคเหนือ ม.2 ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา โดยมี นายหมัดอุเส็น และเจริญ ตำเเหน่ง ประธาน อสม. อำเภอรัตภูมิ เป็นวิทยากรในกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 38 คน

          นายหมัดอุเส็น และเจริญ ได้นำเสนอโทษของการสูบบุหรี่ที่มีต่อร่างกายหลายๆด้าน นำมาซึ่งโรคร้ายต่างๆ หลากหลายที่ส่งผลต่อการเสียชีวิต ไม่ใช่เพียงผู้ที่สูบเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบ คนรอบข้างเองก็ได้รับโทษไม่น้อยเช่นกัน โทษของควันบุหรี่ แบ่งออกเป็น ควันบุหรี่มือหนึ่ง ควันบุหรี่มือสอง และควันบุหรี่มือสาม ควันบุหรี่มือหนึ่งคือควันที่ผู้สูบดูดเข้าสู่ร่างกายด้วยตนเอง ควันบุหรี่มือสองคือควันที่ผู้สูบพ่นออกมากระจายอยู่ในอากาศ ทำให้ผู้ที่อยู่โดยรอบที่สูดดมเข้าไปและได้รับสารพิษ ส่วนควันบุหรี่มือสามเป็นควันที่ตกค้างอยู่ตามสถานที่ต่างๆ เฟอร์นิเจอร์ สิ่งของ เสื้อผ้า และวัตถุอื่นๆ ส่วนใหญ่ผู้เข้าร่วมยังไม่ทราบถึงเรื่องราว ควันบุหรี่มือสอง มือสาม เมื่อสอบถามว่าที่บ้านใครมีคนสูบบุหรี่บ้าง ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วม ยกมือขึ้น บางคนตอบว่า "ป๊ะสูบบุหรี่ ป๊ะสูบใบจาก" มีไม่กี่คนที่คนในครอบครัวไม่สูบบุหรี่

          จากเรื่องราวที่วิยากรได้นำเสนอและดูคลิปวีดิโอตัวอย่างผู้ที่ได้รับผลกระทบจากควันบุหรี่มือสอง ทำให้ผู้เข้าร่วมหลายคนเกิดความตระหนักและจะกลับไปพยายามบอกคนที่บ้านให้เลิกสูบบุหรี่ หรือถ้าเลิกสูบไม่ได้ก็ขอว่าอย่าสูบในบ้าน เพื่อสร้างสุขภาพที่ดีแก่คนในครอบครัว ในช่วงท้ายของการนำเสนอได้ตั้งคำถามให้เยาวชนแสดงความคิดเห็น โดยแบ่งผู้เข้าร่วมออกเป็น 6 กลุ่ม แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ บุหรี่/ใบจาก พร้อมทั้งนำเสนอ

รู้สึกอย่างไรเมื่อเจอคนสูบบุหรี่/ใบจาก ?

  • รู้สึกเหม็นกลิ่นบุหรี่ แสบจมูก มึนหัว
  • รู้สึกหายใจไม่ออก ไม่อยากอยู่ใกล้
  • รู้สึกทำให้คนใกล้ตัวติดโรคและตายไว
  • รู้สึกไม่ชอบ ไม่อยากเจอคนสูบบุหรี่
  • รู้สึกอยากเตะคนสูบบุหรี่

เมื่อเจอคนสูบบุหรี่/ใบจาก จะทำอย่างไร ?

  • บอกให้เขาไปสูบที่อื่นหรือไม่ก็ออกห่างจากบริเวณนั้น
  • ตักเตือน บอกให้เขาเลิกสูบบุหรี่ เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีของสังคม
  • ติดป้ายประกาศ “ห้ามสูบ”
  • ใส่หน้ากากอนามัยปิดจมูก
  • ไล่ออกจากบ้าน ไปสูบในป่ายาง

          หลังจากวิทยากรบรรยายและนำเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับบุหรี่/ใบจากของแต่ละกลุ่ม มีเกมส์บันใดเส้นชัยสู่การเลิกบุหรี่ และตอบคำถามแจกรางวัล สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้แก่ผู้เข้าร่วม เมื่อทราบถึงผลกระทบจากควันบุหรี่ มือสอง มือสาม เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะร่วมกันรณรงค์ให้คนลด ละ เลิกการพึ่งพิงยาสูบ โดยเริ่มต้นที่คนในครอบครัวของตนเอง

โครงการ : ลดการพึ่งพิงยาสูบ

แก้ไขล่าสุด : 29 พ.ค. 2562, เวลา 15:19


กิจกรรมอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่