ตัวอย่างที่ดีที่สุดของลูกคือ พ่อ หากพ่อยังสูบบุหรี่ จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกได้อย่างไร

           วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา นายไฟซอล สะเหล็ม ผู้รับผิดชอบโครงการลดการพึ่งพิงยาสูบ ได้จัดกิจกรรม "เยาวชนรุ่นใหม่ เข้าใจแล้วเข้าถึงข้อมูลพิษภัยของการพึ่งพิงยาสูบ" ณ บ้านบนควน ม.6 ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา โดยมี นายอภิรักษ์ มาราสา เจ้าหน้าที่ รพ.สต.เขาพระ เป็นวิทยากรในกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 30 คน

           นายอภิรักษ์ มาราสา ได้นำเสนอเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ ซึ่งบุหรี่นับเป็นสิ่งเสพติดที่มีโทษมากมาย และเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคมะเร็งในระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง เป็นต้น โดยการสูบบุหรี่ไม่ได้ทำให้เกิดโรคทันทีทันใด แต่สารพิษจะค่อยๆสะสมในร่างกายและก่อให้เกิดโรคได้ในอนาคต อีกทั้งผลผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับคนใกล้เคียงหรือคนในครอบครัว จากควันบุหรี่มือสอง มือสาม เพราะควันบุหรี่มือสองมีอันตรายไม่แพ้กับการสูบบุหรี่ ทั้งยังมีสถิติการป่วยและการเสียชีวิตจากควันบุหรี่มือสองอย่างชัดเจน ควันบุหรี่มือสอง เป็นอันตรายกว่าที่หลายคนคิด ดังนั้นเพื่อสุขภาพคนที่คุณรัก คือสิ่งที่ดีที่สุด การเลิกสูบบุหรี่ แต่หากยังไม่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ทันที การหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ในช่วงเวลาที่อยู่ท่ามกลางผู้อื่น คือสิ่งที่ดีที่สุด

          ในช่วงท้ายของการนำเสนอได้ตั้งคำถามให้เยาวชนแสดงความคิดเห็น โดยแบ่งผู้เข้าร่วมออกเป็น 6 กลุ่ม แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ บุหรี่/ใบจาก พร้อมทั้งนำเสนอ

รู้สึกอย่างไรเมื่อเจอคนสูบบุหรี่/ใบจาก ?

  • รู้สึกเหม็นกลิ่นบุหรี่ ไม่อยากเข้าใกล้
  • รู้สึกว่าควันบุหรี่เป็นอันตรายต่อผู้อื่น
  • รู้สึกไม่ชอบอย่างแรง รังเกียจคนที่ดูดบุหรี่
  • รู้สึกไม่อยากอยู่ใกล้
  • รู้สึกว่าเขาได้แรงอก แต่เราเจ็บอก

เมื่อเจอคนสูบบุหรี่/ใบจาก จะทำอย่างไร ?

  • ไม่ควรอยู่ใกล้ ขอให้สูบนอกบ้าน
  • บอกพ่อว่าอย่าซื้อ ไม่ไปซื้อบุหรี่ให้ เอาไฟแช็กไปซ่อน
  • เผาบุหรี่หรือเอาไปทิ้งให้กำลังใจ บอกว่าว่าคนในครอบครัวรักและเป็นห่วง
  • ตักเตือนบอกเขาว่าบุหรี่ทำให้เป็นโรคหลายอย่าง
  • พยายามบอกให้ “ป๊ะ” เลิกสูบบุหรี่

           หลังจากวิทยากรบรรยายและนำเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับบุหรี่/ใบจากของแต่ละกลุ่ม มีเกมส์บันใดเส้นชัยสู่การเลิกบุหรี่ และตอบคำถามแจกรางวัล สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้แก่ผู้เข้าร่วม เมื่อทราบถึงผลกระทบจากควันบุหรี่มือสอง มือสาม เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะร่วมกันรณรงค์ให้คนลด ละ เลิกการพึ่งพิงยาสูบ โดยเริ่มต้นที่คนในครอบครัวของตนเอง

โครงการ : ลดการพึ่งพิงยาสูบ

แก้ไขล่าสุด : 29 พ.ค. 2562, เวลา 14:35


กิจกรรมอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่