ไม่มีพ่อคนไหนอยากให้ลูกสูบบุหรี่/ใบจาก ไม่มีลูกคนไหนที่อยากให้พ่อสูบบุหรี่/ใบจากเช่นกัน

#ลดการพึ่งยาสูบ "เยาวชนรุ่นใหม่ เข้าใจแล้วเข้าถึงข้อมูลพิษภัยของการพึ่งพิงยาสูบ"
@ บ้านแคเหนือ

           วันที่ 16 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา นายไฟซอล สะเหล็ม ผู้รับผิดชอบโครงการลดการพึ่งพิงยาสูบ ได้จัดกิจกรรม "เยาวชนรุ่นใหม่ เข้าใจแล้วเข้าถึงข้อมูลพิษภัยของการพึ่งพิงยาสูบ" ณ บ้านแคเหนือ ม.2 ต.แค อ.จะนะ จ.สงขลา มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 28 คน เมื่อสอบถามจากจากผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ที่บ้านจะมีคนสูบบุหรี่/ใบจาก บางครอบครัวสูบในบ้าน โดยที่คนในบ้านก็รู้สึกชินไปแล้ว เพราะได้รับควันบุหรี่มือสองเป็นประจำ แต่ก็มีหลายครอบครัวที่ไม่มีคนสูบบุหรี่

          กิจกรรมในวันดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากเยาวชนในชุมชน ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรม โดยมุ่งเน้นสร้างความเข้าใจถึงข้อมูลพิษภัยของการพึ่งพิงยาสูบ ทั้งที่เกิดขึ้นตัวตัวผู้สูบเองและผู้ที่อยู่รอบข้างหรือคนในครอบครัว โดยมี นางสุคนธ์ แก้วบุตร ตำแหน่งผู้อำนวยการ รพ.สต.แค เป็นวิทยากรในกิจกรรมครั้งนี้ ได้ตั้งคำถามให้ผู้เข้าร่วมได้แสดงความคิดเห็น โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม พร้อมทั้งออกมานำเสนอให้จากความคิดเห็นของกลุ่มตนเอง ให้ทุกคนที่เข้าร่วมได้รับฟัง

รู้สึกอย่างไรเมื่อเจอคนสูบบุหรี่/ใบจาก ?

  • รู้สึกไม่สบายใจ
  • รู้สึกไม่อยากให้พ่อติดบุหรี่
  • รู้สึกไม่ชอบคนที่สูบ
  • รู้สึกห่วงใยและอยากให้เขาเลิกสูบบุหรี่ ยาเสพติดตลอดไป
  • รู้สึกเหม็นปากจะเป็นลม

เมื่อเจอคนสูบบุหรี่/ใบจาก จะทำอย่างไร ?

  • บอกให้เขาเลิกได้แล้ว เพราะมันไม่ดี
  • อยู่ห่างๆจากผู้ที่สูบบุหรี่
  • ห้ามเขาทุกครั้งเมื่อเห็นเขสูบบุหรี่
  • จะเข้าไปบอกว่า เสพสารเสพติดไม่ดี อยากให้เลิกและให้กำลังใจเขา
  • ไปบอกว่าบุหรี่ทำให้เกิดบุหรี่มือสองและมือสาม และเอาบุหรี่จากบากไปทิ้ง

          หลังจากวิทยากรบรรยาย มีเกมส์บันใดเส้นชัยสู่การเลิกบุหรี่ และตอบคำถามแจกรางวัล สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้แก่ผู้เข้าร่วม เมื่อทราบถึงผลกระทบจากควันบุหรี่มือสอง มือสาม เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะร่วมกันรณรงค์ให้คนลด ละ เลิกการพึ่งพิงยาสูบ โดยเริ่มต้นที่คนในครอบครัวของตนเอง

โครงการ : ลดการพึ่งพิงยาสูบ

แก้ไขล่าสุด : 28 พ.ค. 2562, เวลา 13:50


กิจกรรมอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่