สสม.ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนและติดตามโครงการร้านชำร้านน้ำชาไร้ยาสูบ

นายตอฮีตร์ สายสอิด ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ลงพื้นเพื่อเยี่ยมเยียนและติดตามการทำงานของแกนนำฯ ณ มัสยิดจาเราะบาแน ม.6 ต.ลุโบ๊ะยิไร อ.มายอ จ.ปัตตานี ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาแกนนำชุมชนได้ลงไปพูดคุยทำความเข้าใจกับเจ้าของร้านค้าในชุมชนจำนวน 4 ร้าน พบว่าร้านค้ามีการจำน่ายบุหรี่ทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็นบุหรี่นอก(มาเลย์) และใบจาก เนื่องจากมีราคาถูกกว่าบุหรี่ในประเทศ โดยมีร้านค้าจำนวน 2 ร้าน ยินดีที่จะเข้าร่วมโครงการ และแกนนำจะพยายามเชิญชวนร้านค้าในชุมชนให้ได้มากที่สุด

นอกจากนี้ได้จัดกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้เรื่อง“อันตรายจากควันบุหรี่มือ 2” ได้รับเกียรติจาก นางสาวพารีดา ดาโอะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลมายอ มาเป็นวิทยากร ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมเป็นอย่างดี โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน และกลุ่มสตรี เพราะหลายคนไม่รู้จักควันบุหรี่มือสอง

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ มัสยิดจาเราะบาแน ม.6 ต.ลุโบ๊ะยิไร อ.มายอ จ.ปัตตานี โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดี และผู้เข้าร่วม ประกอบไปด้วย ผู้นำชุมชน กลุ่มสตรี และกลุ่มเยาวชน จำนวน 45 คน นอกจากนี้นายตอฮีตร์ ได้มอบสื่อเพื่อให้แกนนำได้นำไปประชาสัมพันธ์ รณรงค์ต่อไป

#เขตสุขภาวะ50เมตรรอบมัสยิดปลอดบุหรี่

#ร้านชำร้านน้ำชาไร้ยาสูบ

#เลิกบุหรี่เริ่มที่บ้าน

#เลิกบุหรี่บ้านละคน

โครงการ : ร้านชำร้านน้ำชาไร้ยาสูบ

แก้ไขล่าสุด : 1 ต.ค. 2562, เวลา 13:03


กิจกรรมอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่