สสม. นำร่องโครงการ "ความไม่แตกฉานทางสุขภาพ"

โครงการความไม่แตกฉานทางสุขภาพ (ป่วยเพราะไม่รู้)

นายชุมพล ศรีสมบัติ ปรึกษา หารือ การขับเคลื่อนโครงการ บทเรียนความไม่แตกฉานทางสุขภาพ มี น.ท.สมคิด ลัทธิศักดิ์ เป็นที่ปรึกษาโครงการ
ความไม่แตกฉานทางสุขภาพ (ป่วยเพราะไม่รู้) เป็นโครงการที่ต้องเข้าไปสืบค้น ในชุมชนมุสลิม ในภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อดูพฤติกรรมเสี่ยงในการดำเนินชีวิต อาหารการกิน สุขภาพจิต รวบรวมถอดบทเรียน เพื่อให้ออกมาเป็นคู่มือสำหรับครอบครัวมุสลิม ในการป่วยเพราะไม่รู้ ให้รู้เท่าทันการป่วยเพื่อหาทางป้องกันต่อไป

โครงการ : ควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลักทางสุขภาพมุสลิมไทย

แก้ไขล่าสุด : 7 ก.ย. 2561, เวลา 08:44


กิจกรรมอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่