“เหล้า คือสิ่งที่ทำให้มึนเมา แล้วบุหรี่/ใบจากละ ?”

         เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย(สสม.) นำโดย นายไฟซอล สะเหล็ม จัดเวทีสร้างความเข้าใจและเข้าถึงข้อมูลอันตราย ผลกระทบที่เกิดจากการพึ่งพิงยาสูบ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงอันตรายของยาสูบ ของผู้สูบและผู้ที่อยู่ข้างเคียง เน้นผลกระทบที่เกิดจากควันบุหรี่/ใบจากมือสอง โดยมีนายนูรุดดีน ยายาหมัน คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ในวันดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมทั้งหมดจำนวน 43 คน นายนูรุดดีน ได้เล่าถึงประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับปัญหาของครอบครัวมุสลิมในจังหวัดสตูล ปัญหาหลักๆที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มาจากเรื่องของยาเสพติด เช่น สามีติดยาเสพติด ส่งผลให้เกิดความขัดแย้ง การใช้ความรุนแรงภายในครอบครัว บางครอบครัวมีการทำร้ายร่างกายภรรยา ถึงขั้นมาฟ้องร้องเพื่อที่จะขอหย่า บางครอบครัวต้องแตกแยก เลิกรากัน ส่งผลกระทบไปยังลูกๆ ขาดที่พึ่งจึงหันเข้าหาเพื่อน มั่วสุมยาเสพติด

         บุหรี่หรือใบจากถือเป็นสิ่งหะรอม เพราะเป็นการทำร้ายร่างกายของตนเอง บางคนยังคิดว่าเป็นสิ่งที่คลุมเครือไม่เป็นที่ต้องห้ามอย่างชัดเจน จึงสูบ/เสพเป็นเรื่องปกติ แต่เมื่อมองถึงเหตุผลของการสูบ ส่วนใหญ่แล้วสูบเพื่อต้องการให้รู้สึกมึนเมา สบายใจ ถึงแม้ว่าจะไม่เมาเหมือนกับดื่มเหล้าก็ตาม เพราะทุกสิ่งที่ทำให้มึนเมาเป็นสิ่งที่ต้องห้ามตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลามอย่างชัดเจน บุหรี่/ใบจาก ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่วงจรของยาเสพติด เมื่อพูดถึงในส่วนของควันบุหรี่/ใบจากมือสอง ชาวบ้านส่วนใหญ่ยังไม่ทราบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น บางครอบครัวสูบในบ้าน ลูก เมีย ก็นั่งอยู่ด้วย แต่เมื่อได้นำเสนอวีดิโอตัวอย่าง ควันบุหรี่มือสอง ผู้เข้าร่วมบางคนถึงกับรู้สึกตกใจกับสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อน ที่สูดดมควันบุหรี่มือสองอยู่เกือบทุกวัน

        จากข้อเสนอของผู้ที่เข้าร่วมเวทีสร้างความเข้าใจและเข้าถึงข้อมูลอันตราย ผลกระทบที่เกิดจากการพึ่งพิงยาสูบในครั้งนี้ มีความเห็นพ้องกันยินดีที่จะร่วมเปลี่ยนแปลง รณรงค์ขับเคลื่อนลดการพึ่งพิงยาสูบ โดยเน้นสื่อประชาสัมพันธ์ผลกระทบที่เกิดจากบุหรี่/ใบจาก โดยติดไวนิลที่สถานที่สำคัญๆของชุมชน เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจให้แก่คนในชุมชนในเบื้องต้น
 

 

โครงการ : ลดการพึ่งพิงยาสูบ

แก้ไขล่าสุด : 7 มี.ค. 2562, เวลา 16:19


กิจกรรมอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่