ต้นแบบมัสยิดปลอดบุหรี่ มัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์ แขวงสามวาตะวันตก

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นายอิมรอน ดินอะ ผู้ประสานงานโครงการต้นแบบมัสยิดปลอดบุหรี่ มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) พร้อมคณะที่ปรึกษาโครงการฯ ประชุมร่วมกับคณะทำงานต้นแบบมัสยิดปลอดบุหรี่ มัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์  แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ ประกอบด้วยนายสันติ  หะยีนาแว ,นายอัครเดช ฮีมนวลศรี ,นายเริงฤทธิ์  พรพูน,นายอับดุลเลาะห์  ยอมิน เพื่อผลักดันสู่ต้นแบบมัสยิดปลอดบุหรี่สามารถเป็นต้นแบบ เป็นแหล่งเรียนรู้ให้มัสยิดต่างๆ ตลอดจนผู้สนใจทั้งในและนอกชุมชนได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ ทั้งในเรื่องพิษภัยของบุหรี่ และเรื่องอื่นๆ ต่อไป  

ทั้งนี้มัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์  จะมีการจัดงานประจำปีขึ้นในวันที่ 3 มีนาคม 2562  ในโอกาสนี้คณะทำงานฯจึงได้จัดเตรียมบูทเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ โดยโครงการฯได้สนับสนุนสื่อ โปสเตอร์และการ์ตูนเพื่อให้ทางคณะทำงานฯได้ใช้ประชาสัมพันธ์แก่ผู้ที่เข้ามาร่วมงานให้ได้ตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ที่เป็นอันตรายต่อตัวผู้เสพเองและคนใกล้ชิด  เพื่อขยายผลสู่มัสยิดเครือข่ายอื่นๆ ต่อไป

โครงการ : ต้นแบบมัสยิดปลอดบุหรี่

แก้ไขล่าสุด : 22 ก.พ. 2562, เวลา 20:18


กิจกรรมอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่