เวทีทำความเข้าใจกับแกนนำเด็กเยาวชนร่วมกับผู้นำชุมชน

"ในเมื่อเราไม่สามารถหยุดสูบบุหรี่ /ใบจากได้ แต่ขออย่าทำลายสุขภาพคนรอบข้าง"

 

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 นายตอฮีตร์ สายสอิด ผู้รับผิดชอบโครงการร้านชำ ร้านน้ำชา ไร้ยาสูบ ลงพื้นที่ลงพื้นพบปะอิหม่าม กรรมการมัสยิด ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพตำบลบ้านนา และชาวบ้าน จำนวน 15 คน ณ มัสยิดนูรุลอีหมาน ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา เพื่อประชุมร่วมกันเพื่อหาแนวทางการสร้างเขตสุขภาวะในชุมชน 50 เมตร รอบมัสยิดเป็นเขตปลอดบุหรี่

ทั้งนี้เนื่องจากในบริเวณมัสยิดยังมีคนกลุ่มยังสูบบุหรี่อยู่ และการรณรงค์ 50 เมตรรอบมัสยิดเป็นเขตบุหรี่เป็นประเด่นใหม่ในชุมชน และค่อนข้างเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน ที่ประชุมเสนอให้ทำงานแบบค่อนไปค่อนไป และต้องใช้ความนิ่มนวลในการทำงาน เช่น คณะกรรมการมัสยิดไม่สูบบุหรี่ในบริเวณมัสยิดเพื่อทำเป็นแบบอย่างก่อน กำหนดสถานที่ให้สูบบุหรี่ เช่น ด้านหลังของมัสยิด และเริ่มต้องการรณรงค์ 5 เมตรจากรั่วมัสยิดก่อน และขอความร่วมมือคนในชุมชนให้หยุดสูบบุหรี่ก่อนมามัสยิดหรือไม่นำบุหรี่มาสูบที่มัสยิด

นอกจากนี้ที่ประชุมได้เสนอต่อว่าเราจะจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องอันตรายจากควันบุหรี่มือสองให้ชาวบ้านได้ทราบ ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ หรือช่วงเดือนมีนาคม ที่มัสยิดมีจะจัดกิจกรรมให้กับเยาวชนในชุมชนเพราจะมีผู้ปกครองเยาวชนหลายคนมาร่วมกิจกรรม

โครงการ : ร้านชำร้านน้ำชาไร้ยาสูบ

แก้ไขล่าสุด : 13 ก.พ. 2562, เวลา 13:15


กิจกรรมอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่