เวทีทำความเข้าใจกับแกนนำเด็กเยาวชนร่วมกับผู้นำชุมชน

มัสยิดมูฮิบบีน ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 นายตอฮีตร์ สายสอิด ผู้รับผิดชอบโครงการร้านชำ ร้านน้ำชา ไร้ยาสูบ ลงพื้นที่ลงพื้นพบปะ ชี้แจงรายละเอียดและทำความเข้าใจโครงการฯ กับผู้นำชุมชน กรรมการมัสยิด และตัวแทนกลุ่มมุสลิมะอฺ ณ มัสยิดมูฮิบบีน ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา เพื่อผลักดันให้เกิดพื้นที่สุขภาวะ 50 รอบมัสยิด ปลอดควันบุหรี่

"มัสยิดมูฮิบบีนเคยเข้าร่วมโครงการฯมัสยิดปลอดบหรี่กับ สสม. ในปี 2558 ได้ทำการรณรงค์อย่างต่อเนื่องจนประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง คือบริเวณมัสยิด คณะกรรมการมัสยิดได้ติดป้ายประกาศเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100 % แต่เนื่องจากมัสยิดอยู่ติดริมถนนใหญ่ มีคนเดินทางแวะละหมาด บางคนก็มีการสูบบุหรี่บ้าง" นายหมีด คอเตบประจำมัสยิดกล่าว

บริเวณ 50 เมตรรอบมัสยิดมีร้านค้า จำนวน 2 ร้านที่เป็นเป้าหมายการทำงาน ซึ่งประกอบไปด้วยร้านชำ/ร้านน้ำชา และร้านขายอาหาร โดยหลังจากนี้จะมีการประชุมเพื่อวางแผนการทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์

มัสยิดได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ชาวบ้านในวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มัสยิดมูฮิบบีน มีผู้สนใจและเข้าร่วมกิจกรรมประกอบไปด้วย ผู้นำศาสนา กรรมการมัสยิด อสม. เยาวชน กลุ่มมุสลีมะฮฺ และตัวแทนร้านค้าในชุมชน จำนวน 30 คน

โครงการ : ร้านชำร้านน้ำชาไร้ยาสูบ

แก้ไขล่าสุด : 13 ก.พ. 2562, เวลา 13:11


กิจกรรมอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่