สสม. มอบโล่เชิดชูเกียรติ 16 ชุมชนปลอดใบยาสูบ หวังเป็นต้นแบบชุมชนปลอดยาสูบทั้งระบบ

#กว่าจะถึงวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย

#รวมพลคนเลิกปลูกใบยาสูบ

ศ.ดร.อิศรา ศานติศาสน์ประธาน มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) เป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ครอบครัวปลอดภัย ชุมชนสดใส ไร้ใบยาสูบ โครงการลดการพึ่งพิงยาสูบ ประกอบไปด้วย

♦️รางวัลชุมชนต้นแบบเลิกปลูกยาสูบ 100%

♦️รางวัลแกนนำดีเด่น

♦️บุคคลดีเด่นด้านเลิกปลูกยาสูบ

ให้กับแกนนำชุมชนที่ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมลดการพึ่งพิงยาสูบในพื้นที่ภาคใต้ ณ โรงแรมอัลฟาฮัจย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

นายไฟซอล สะเหล็ม ผู้รับผิดชอบโครงการลดการพึ่งพิงยาสูบ "ครอบครัวปลอดภัยในชุมชนสดใสไร้ใบยาสูบ" ซึ่งเป็นโครงการที่ชวนเลิกปลูกยาสูบ และส่งเสริมการปลูกพืชทดแทนในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูลและจังหวัดพัทลุง ซึ่งอัตราการบริโภคยาสูบนับวันยิ่งจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สาเหตุที่ทำให้คนในพื้นที่นิยมบริโภคยาสูบเบ็นเพราะว่าพื้นที่มีไร่ยาสูบกระจายในหลายชุมชนและมีโรงงานที่สามารถผลิตยาสูบได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใบจาก ซึ่งเป็นยาสูบชนิดหนึ่งที่คนในพื้นที่นิยมเป็นพิเศษ ปัญหาการบริโภคยาสูบจึงมีความรุนแรงขึ้นในพื้นที่ที่มีการปลูกยาสูบและผลิตใบยาเนื่องจากผู้บริโภคเข้าถึงได้ง่ายและสามารถหาซื้อได้ในราคาที่ถูกกว่าราคานี้ของตลาด

มีชุมชนเข้าร่วมโครงการจำนวน 16 ชุมชน ได้แก่

????ชุมชนบ้านแคเหนือ จังหวัดสงขลา

????ชุมชนบ้านเพนียต จังหวัดสงขลา

????ชุมชนบ้านเกาะทากเหนือ จังหวัดสงขลา

????ชุมชนบ้านเกาะใต้ จังหวัดสงขลา

????ชุมชนบ้านตรีนคลอง จังหวัดสงขลา

????ชุมชนบ้านบนควน จังหวัดสงขลา

????ชุมชนบ้านนาโต๊ะขุน จังหวัดสตูล

????ชุมชนบ้านผังปาล์ม3 จังหวัดสตูล

????ชุมชนบ้านท่าแพเหนือ จังหวัดสตูล

????ชุมชนบ้านน้ำร้อน จังหวัดสตูล

????ชุมชนบ้านควนบ่อทอง จังหวัดสตูล

????ชุมชนบ้านบูเกตยามู จังหวัดสตูล

????ชุมชนบ้านนาแก้ว จังหวัดสตูล

????ชุมชนบ้านทอนตรน จังหวัดพัทลุง

????ชุมชนบ้านทุ่งใหญ่ จังหวัดพัทลุง

????ชุมชนบ้านคลองหวะหลัง จังหวัดพัทลุง

ผลการดำเนินงานในปี64 สามารถลดพื้นที่ปลูกใบยาสูบ 6.92 ไร่ คิดเป็นใบยาสูบได้จำนวน193.76 กิโลกรัม เทียบบุหรี่มาตรฐานได้จำนวน 276,800 มวล หรือคิดเป็นบุหรี่มาตราฐานจำนวน 13,840 ซอง สร้างชุมชนต้นแบบเลิกใบยาสูบ100 % จำนวน 8 ชุมชน ได้แก่

1.ชุมชนบ้านเพนียต จ.สงขลา

2.ชุมชนบ้านน้ำร้อน จ.สตูล

3.ชุมชนบ้านท่าแพเหนือ จ.สตูล

4.ชุมชนบ้านแคเหนือ จังหวัดสงขลา

5.ชุมชนบ้านนาโต๊ะขุน จังหวัดสตูล

6.ชุมชนบ้านควนบ่อทอง จังหวัดสตูล

7.ชุมชนบ้านเกาะใต้ จังหวัดสงขลา

8.ชุมชนบ้านนาแก้ว จังหวัดสตูล

ส่วนชุมชนที่เหลือสามารถลดปริมาณการปลูกฯ และสามารถทำให้คนเลิกบุหรี่ได้สำเร็จไม่น้อยกว่า 20 คน

"ผมภูมิใจเป็นอย่างมาก ความสำเร็จครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากพวกเราไม่ช่วยกันทำ ขอบคุณแกนนำทุกๆชุมชนที่ร่วมมือกัน เราจะเป็นประชาติตัวอย่างที่ร่วมกันทำความดีและขยายความดีนร้ไปยังชุมชนอื่น"

ศ.ดร.อิศรา ศานติศาสน์ กล่าว

ทั้งนี้โครงการฯ ได้วางแผนในการสร้างชุมชนต้นแบบและการปลูกพืชทดแทนใบยาสูบ และการต่อยอดกิจกรรมให้กับชุมชนเพื่อเกิดความยั่งยืนต่อไป

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 26 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมอัลฟาฮัจย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

บรรยากาศวันงาน (ไลฟสด)
https://fb.watch/aibR6z2fF1/

โครงการ : ลดการพึ่งพิงยาสูบ

แก้ไขล่าสุด : 3 ม.ค. 2565, เวลา 11:15


กิจกรรมอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่