สสม.จับมือ กอ.กทม. เอาจริงมัสยิดต้องปลอดบุหรี่100%

    มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย จับมือคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร เดินหน้าขับเคลื่อนให้มัสยิดในกรุงเทพมหานครเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย เนื่องจากประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ กำหนดให้สถานที่ทางศาสนา ศาสนสถาน หรือสถานที่ปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อของศาสนา(มัสยิด)เป็นสถานที่สาธารณะที่กำหนดให้เป็นเขตปลอดบุหรี่

   วันที่ 5 ธันวาคม 2563 นายอิมรอน ดินอะ เจ้าหน้าที่มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย ผู้รับผิดชอบโครงการต้นแบบมัสยิดปลอดบุหรี่ เป็นผู้แทนมอบป้ายเครื่องหมายมัสยิดเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย ให้กับคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครโดยมีอาจารย์อรุณ บุญชม ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครเป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้ติดแสดงเป็นเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ ณ มัสยิดทั่วกรุงเทพมหานคร สำหรับประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเพื่อไม่ให้มีการสูบบุหรี่ภายในพื้นที่มัสยิด

   มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย ขอประชาสัมพันธ์ไปยังผู้รับผิดชอบดูแลศาสนาสถาน(มัสยิด) ทุกแห่ง และประชาชนผู้เข้าใช้สถานที่ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เนื่องจากการสูบบุหรี่ในมัสยิดหรือศาสนสถาน ซึ่งเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท ตามมาตรา 42 และหากผู้รับผิดชอบดูแลศาสนสถานไม่ดำเนินการจัดให้สถานที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท ตามที่พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

z

โครงการ : ต้นแบบมัสยิดปลอดบุหรี่

แก้ไขล่าสุด : 16 ธ.ค. 2563, เวลา 16:33


กิจกรรมอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่