ส.ส.ชาญวิทย์ วิภูศิริ เป็นประธานจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อต้านยาเสพติด

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย ร่วมกับ มัสยิดนูรุลอิสลาม (คูคต) โดยโครงการต้นเบบมัสยิดปลอดบุหรี่

              เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2563 มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย ร่วมกับมัสยิดนูรุลอิสลามจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อต้านยาเสพติด ภายใต้โครงการต้นแบบมัสยิดปลอดบุหรี่ ได้รับเกียรติจาก นาย ชาญวิทย์ วิภูศิริ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.เขตมีนบุรี)และ นายธินกร ปลอดภัย (นายกสโมสรกีฬามีนบุรี) เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ได้รับการต้อนรับจาก นาย มุฟตอฟา ลังประเสริฐ (อิหม่ามมัสยิดฯ) นายสมบูรณ์ แพรงาม (ประธานคณะกรรมการโรงเรียนนูรุลอิสลาม) มีนายศักดิ์ชัย มีนบุรุง(ประธานกรรมการชุมชน)กล่าวต้อนรับ พร้อมคณะกรรมการมัสยิด และครูโรงเรียนนูรุลอิสลาม


กิจกรรมเป็นการเดินรณรงค์ขอความร่วมมือคนในชุมชนช่วยกันดูแลให้มัสยิดเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ 100% ตามกฏหมาย และส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชน รวมทั้งประชาชนทั่วไป รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกล ยาเสพติด หันมาสนใจเล่นกีฬากันมากขึ้น โดยมีคณะผู้นำชุมชน คณะครู ชาวบ้านและเด็กนักเรียนร่วมเดินรณรงค์ และร่วมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดในครั้งนี้

โครงการนี้เป็นการสร้างความตระหนักให้คนในชุมชนทราบถึงพิษภัยของบุหรี่และยาเสพติด ซึ่งเป็นการสร้างความเข้าใจว่ายาเสพติดนั้นให้หมายรวมถึง “บุหรี่” ด้วย มีงานวิจัยที่พูดถึงว่า บุหรี่เป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่การติดยาเสพติดที่รุนแรงขึ้น จึงจำเป็นต้องสกัดเยาวชนไม่ให้ริเริ่ม หรือทดลองสูบบุหรี่เพราะอาจจะนำไปสู่สิ่งเสพติดอื่นได้ นอกจากนี้การจะแก้ปัญหาให้ได้ผล จะต้องให้ศาสนสถาน(มัสยิด) สถานศึกษาและบ้านเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่เสียก่อนเพื่อเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดบุหรี่ให้แก่เยาวชน

โครงการ : ต้นแบบมัสยิดปลอดบุหรี่

แก้ไขล่าสุด : 12 ธ.ค. 2563, เวลา 16:31


กิจกรรมอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่