คณะทำงาน ชุมชนลดเสี่ยงโควิด-19 ทบทวนการล้างมือ

ช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา คณะทำงาน โครงการชุมชนลดเสี่ยงโควิด-19 ชุมชนบ้านห้วยโอน ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการล้างมือและสวมหน้ากากอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันโรคระบาดที่ขณะที่ไม่ได้มีเพียงโควิด-19 แต่ขณะนี้ยังมีการแพร่ระบาดของโรคมือ เท้า ปาก และ RSV แม้ว่าโรคทั้งสองจะระบาดในเด็ก หากใช้มาตรการป้องกันโรคระบาดก็สามารถช่วยป้องกันตนเองและคนในครอบครัวจากการติดเชื้อโรคระบาดได้เช่นกัน

จากการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันตนเองในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ที่ผ่านมา ทำให้มีผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจและท้องล่วงลดลง เนื่องมาจากการสวมหน้ากากและล้างมือทำให้คนในชุมชนมีสุขอนามัยที่ดีขึ้น การเจ็บป่วยจึงลดลง

หลายพื้นที่โรงเรียน มัสยิด ชุมชน ยังคงช่วยกันเฝ้าระวังเพราะปัจจุบันประเทศเพื่อบ้านยังคงมีการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019 หรือ โควิด-19 อย่างหนัก และมีปัญหาคนหลบหนีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายจากประเทศเพื่อบ้าน ส่งผลทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศประเทศไทยอีกครั้ง

โครงการ : ชุมชนลดเสี่ยงโควิด-19

แก้ไขล่าสุด : 9 ธ.ค. 2563, เวลา 10:05


กิจกรรมอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่