เข้าพบประธาน กอจ.ปัตตานี หารือ MoU ร่วม โครงการเลิกบุหรี่เริ่มที่บ้าน

เข้าพบประธาน กอจ.ปัตตานี หารือ MOU ร่วม โครงการเลิกบุหรี่เริ่มที่บ้าน

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) นำโดย นายแวยูโซ๊ะ แวหะยี ที่ปรึกษาโครงการฯ นางสาวกัลยาณา วาจิ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ เข้าพบนายแวดือราแม  มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี และนายซอลาฮุดดิน หะยียูโซะ เลขานุการฯ เพื่อนำเสนอรายละเอียดโครงการเลิกบุหรี่เริ่มที่บ้าน และวัตถุประสงค์ในการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วม (MoU) เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการอิสลามฯ ทั้งนี้ ทางประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี มีความยิ่นดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกัน โดยจะมีการลงนามอีกครั้งในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมซี เอส ปัตตานี

การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย 3 ฝ่าย คือ มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด โดยมีข้อตกลงร่วมกัน เพื่อสนับสนุนด้านต่าง ๆ เช่น ด้านวิชาการ ด้านการบูรณาการความรู้เรื่องพิษภัยบุหรี่ รณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

 

โครงการ : เลิกบุหรี่เริ่มที่บ้าน

แก้ไขล่าสุด : 23 พ.ย. 2563, เวลา 12:19


กิจกรรมอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่