บุหรี่/ใบจาก ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่วงจรของยาเสพติด

วันจันทร์ ที่19 เดือนตุลาคม 2563

ทางมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) นำโดย นายไฟซอล สะเหล็ม และทีมงาน ได้จัดกิจกรรม "เยาวชนรุ่นใหม่ เข้าใจและเข้าถึงข้อมูลพิษภัยอันตรายของการพึ่งพิงยาสูบ" ให้กับเยาวชนบ้านนาแก้ว ม.9 ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล โดยมี นายนรงค์เวทย์ แซ่ห้าว เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสาธารณะสุขจากโรงพยาบาลท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล เป็นวิทยากรในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมทั้งหมดประมาณ 30 คน

วิทยากร ได้ทำ กิจกรรมเช็คอินเพื่อละลายพฤติกรรม ก่อนที่จะเข้าเนื้อหา และทำกิจกรรมกลุ่ม โดยจะแบ่งเป็น 4 กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะได้รับมอบหมายงานดังนี้

1.ตั้งชื่อกลุ่ม

2.สโลแกนกลุ่ม

3.บุหรี่คืออะไร?

4.โรคที่เกิดจากบุหรี่

5.วิธีป้องกัน

พร้อมให้แต่ละกลุ่มตกแต่งให้สวยงามและออกมานำเสนอ จะมีรางวัลให้กลับผู้ชนะเพื่อกระตุ้นและให้แต่ละกลุ่มเกิดการแข่งขันกัน โดยจะมีคณะแกนนำชุมชนเป็นกรรมการตัดสิน

วิทยากร ได้สรุปเรื่องต่างๆ

ส่วนประกอบอันตรายของบุหรี่ ได้แก่ นิโคติน น้ำมันดิบ แอมโมเนีย ไซยาไนด์ เป็นต้น

พิษภัยอันตรายของบุหรี่ โรคต่างๆ ได้แก่ มะเร็ง หลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพอง และยาสูบชนิดต่างๆทั้งชนิดมีควัน และไม่มีควัน ได้แก่ บุหรี่มวน บุหรี่ไฟฟ้า ปารากุ ยาเนียต ยานัด และหมาก

และนำเสนอบุหรี่มือหนึ่ง มือสอง มือสาม

- บุหรี่มือหนึ่ง คือ ตัวของผู้สูบเอง

- บุหรี่มือสอง คือ คนที่ได้รับควันบุหรี่หรือคนที่อยู่ใกล้ผู้สูบ

- บุหรี่มือสาม คือ ควันบุหรี่ที่ติดตามสิ่งของต่างๆ เช่น เสื้อผ้า หมอน ผ้าม่าน ตุ๊กตา เป็นต้น

วิทยากรได้เชิญตัวแทนนักเรียก 2 คน ออกมาเล่าสิ่งที่ได้รับจากกิจกรรมในวันนี้

คนที่ 1.ได้ความรู้เรื่องบุหรี่ มือสอง และมือสาม ได้นำความรู้ต่างๆไปเผยแพร่และตักเตือนคนในครอบครัว

คนที่ 2.ได้ความรู้พิษภัยต่างๆและอันตรายของบุหรี่ พร้อมได้เล่าประสบการณ์ของตัวเองว่าเคยสูบบุหรี่ตอนอายุ 13 ตอนนี้เขาอายุ 15 เขาได้เลิกบุหรี่แล้ว สาเหตุที่เลิกเพราะผู้หญิงที่เขาชอบไม่ชอบผู้ชายที่สูบุหรี่

บุหรี่หรือใบจากถือเป็นสิ่งหะรอม เพราะเป็นการทำร้ายร่างกายของตนเอง บางคนยังคิดว่าเป็นสิ่งที่คลุมเครือไม่เป็นที่ต้องห้ามอย่างชัดเจน จึงสูบ/เสพเป็นเรื่องปกติ แต่เมื่อมองถึงเหตุผลของการสูบ ส่วนใหญ่แล้วสูบเพื่อต้องการให้รู้สึกมึนเมา สบายใจ ถึงแม้ว่าจะไม่เมาเหมือนกับดื่มเหล้าก็ตาม เพราะทุกสิ่งที่ทำให้มึนเมาเป็นสิ่งที่ต้องห้ามตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลามอย่างชัดเจน บุหรี่/ใบจาก ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่วงจรของยาเสพติด

#ลดการพึ่งพิงยาสูบ

#เลิกบุหรี่เริ่มที่บ้าน

#เลิกบุหรี่บ้านละคน

#มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

โครงการ : ลดการพึ่งพิงยาสูบ

แก้ไขล่าสุด : 28 พ.ย. 2563, เวลา 09:32


กิจกรรมอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่