สร้างความเข้าใจและเข้าถึงข้อมูลอันตราย ผลกระทบที่เกิดจากการพึ่งพิงยาสูบ ณ บ้านทอนตรน

วันที่ 22 กันยายน 2563 มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย(สสม.) โดย นายไฟซอล สะเหล็ม และทีมงาน ได้จัดเวทีสร้างความเข้าใจและเข้าถึงข้อมูลอันตราย ผลกระทบที่เกิดจากการพึ่งพิงยาสูบ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงอันตรายของยาสูบ ของผู้สูบและผู้ที่อยู่ข้างเคียง เน้นผลกระทบที่เกิดจากควันบุหรี่/ใบจากมือสอง โดยมีนางสารภี หรนจันทร์ (หมอผึ้ง) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองทรายขาว เป็นวิทยากรในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมทั้งหมดประมาณ 30 คน

หมอผึ้ง ได้เล่าถึงส่วนประกอบและภัยอันตรายของบุหรี่ พร้อมยกตัวอย่างผู้สูบยาสูบที่สามารถเลิกได้ จำนวน 2 คน เป็นผู้หญิง 1 คน และผู้ชาย 1 คน

ผู้หญิงเริ่มสูบตั้งแต่อายุ 12 ปี ด้วยความอยากรู้อยากลอง ความเครียด และ การเริ่มเข้าสู่วัยรุ่น แรกๆเขาก็ใช้ใบชุมเห็ดเป็นยาเส้นต่อมาก็ได้ใช้ใบยาสูบเป็นยาเส้นและได้สูบมาเรื่อยๆ หลังจากนั้นเขามีครอบครัวเขาก็ยังสูบอยู่ แต่เมื่อเวลาผ่านไปบททดสอบครั้งยิ่งใหญ่ได้เข้ามาสู่ชีวิต ผู้เป็นสามีที่รักได้จากไปทำให้เขาสามารถคิดทบทวนชีวิตของตัวเองถึงทรัพย์สินที่ต้องใช้ในการเลี้ยงครอบครัว ไม่มีผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวคอยหาปัจจัยยังชีพ และทรัพย์สินในการซื้อบุหรี่ ทำให้เขาต้องหาทรัพย์สินด้วยตัวเองจึงต้องเลิกสูบบุหรี่เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย เขาสามารถเลิกบุหรี่ด้วยการหักดิบ คือหยุดสูบไปเลย ตอนเพิ่งเลิกสูบเขาก็เครียดมาก และมันเปรี้ยวปากตลอด ด้วยความเปรี้ยวปากเขาจึงตัดสินใจเคี้ยวหมากแทนการสูบยาสูบ

ผู้ชายเริ่มสูบตั้งแต่อายุ 11 ปี จุดเริ่มต้นของการสูบคือ ใช้ไล่ยุง เพราะต้องเข้าสวนยาง ออกหาปลา ยามกลางคืน ยุงเยอะจึงสูบบุหรี่เพื่อไล่ยุงแต่ต่อมา รู้สึกว่าร่างกายอ่อนแอไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงเหนื่อยง่าย หายใจผิดปกติ จึงหยุดสูบบุหรี่ จนทำให้ตัวเองรู้สึกร่างกายแข็งแรงขึ้น กระฉับกระเฉง กระปี้กระเป่า ทำงานได้อย่างเต็มที่มากขึ้น

บุหรี่หรือใบจากถือเป็นสิ่งหะรอม เพราะเป็นการทำร้ายร่างกายของตนเอง บางคนยังคิดว่าเป็นสิ่งที่คลุมเครือไม่เป็นที่ต้องห้ามอย่างชัดเจน จึงสูบ/เสพเป็นเรื่องปกติ แต่เมื่อมองถึงเหตุผลของการสูบ ส่วนใหญ่แล้วสูบเพื่อต้องการให้รู้สึกมึนเมา สบายใจ ถึงแม้ว่าจะไม่เมาเหมือนกับดื่มเหล้าก็ตาม เพราะทุกสิ่งที่ทำให้มึนเมาเป็นสิ่งที่ต้องห้ามตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลามอย่างชัดเจน บุหรี่/ใบจาก ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่วงจรของยาเสพติด

เมื่อพูดถึงในส่วนของควันบุหรี่/ใบจากมือสอง ชาวบ้านส่วนใหญ่ยังไม่ทราบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น บางครอบครัวสูบในบ้าน ลูก เมีย ก็นั่งอยู่ด้วย แต่เมื่อได้นำเสนอวีดิโอตัวอย่าง ควันบุหรี่มือสอง ผู้เข้าร่วมบางคนถึงกับรู้สึกตกใจกับสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อน ที่สูดดมควันบุหรี่มือสองอยู่เกือบทุกวัน

จากข้อเสนอของผู้ที่เข้าร่วมเวทีสร้างความเข้าใจและเข้าถึงข้อมูลอันตราย ผลกระทบที่เกิดจากการพึ่งพิงยาสูบในครั้งนี้ มีความเห็นพ้องกันยินดีที่จะร่วมเปลี่ยนแปลง รณรงค์ขับเคลื่อนลดการพึ่งพิงยาสูบ โดยเน้นสื่อประชาสัมพันธ์ผลกระทบที่เกิดจากบุหรี่/ใบจาก โดยติดไวนิลที่สถานที่สำคัญๆของชุมชน เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจให้แก่คนในชุมชนในเบื้องต้น

#ลดการพึ่งพิงยาสูบ

#เลิกบุหรี่เริ่มที่บ้าน

#เลิกบุหรี่บ้านละคน

#มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

โครงการ : ลดการพึ่งพิงยาสูบ

แก้ไขล่าสุด : 27 พ.ย. 2563, เวลา 14:58


กิจกรรมอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่