ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและติดตามโครงการร้าชำร้านน้ำชาไร้ยาสูบ

นายตอฮีตร์ สายสอิด ผู้รับผิดชอบโครงการฯ พร้อมด้วยนายลุกมาน กูนา เจ้าหน้าที่ฯ ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนและติดตามการทำงานของแกนนำมัสยิดยือโมะ ม.2 ต.ปะกาฮะรัง อ.เมือง จ.ปัตตานี และได้จัดกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้เรื่อง“อันตรายจากควันบุหรี่มือ2 และควันบุหรี่มือ3” ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับฟังถึงอันตรายและพิษภัยของควันบุหรี่มือ2 และมือ3

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดี ประกอบไปด้วย ผู้นำชุมชน กลุ่มสตรี และกลุ่มเยาวชน เข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้นายตอฮีตร์ ได้มอบสื่อเพื่อให้แกนนำได้นำไปประชาสัมพันธ์ รณรงค์ร้านค้า ร้านน้ำชาในชุมชนต่อไป

โครงการ : ร้านชำร้านน้ำชาไร้ยาสูบ

แก้ไขล่าสุด : 1 ต.ค. 2562, เวลา 13:04


กิจกรรมอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่