ลงพื้นที่มัสยิดนูรุลฮีลาล (บุดี) เพื่อเชิญชวนเข้าร่วมโครงการร้านชำ ร้านน้ำชา ไร้ยาสูบ

นายสุรินทร์ เหมนุกูล รองประธานมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) ลงพื้นที่พบปะอิหม่ามและกรรมการมัสยิด ในวันที่ 14 กันยายน 2561 ณ มัสยิดนูรุลฮิลาล (บุดี) ม.1 ต.บุดี อ.เมือง จ.ยะลา เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการร้านชำ ร้านน้ำชา ไร้ยาสูบ และเชิญชวนมัสยิดเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมแนะนำนายตอฮิตร์ สายสอิด หัวหน้าโครงการฯ
 

โครงการร้านชำ ร้านน้ำชา ไร้ยาสูบ ต้องการแก้ปัญหาการบริโภคบุหรี่ โดยใช้มัสยิดเป็นศูนย์กลางการขับคลื่อน เนื่องจากในชนบท บุหรี่หาซื้อได้ง่าย ตามร้านสะดวกซื้อ โดยเฉพาะร้านขายของชำ ร้านน้ำชาที่มีการจำหน่ายใบจาก (บุหรี่มวนเอง) และเป็นที่นิยมของวัยรุ่นในหมู่บ้าน กิจกรรมโครงการฯเป็นการการกำหนดเขตปลอดบุหรี่และเขตห้ามจำหน่ายบุหรี่และการสร้างสร้างพื้นที่สาธารณะปลอดบุหรี่ 50 เมตร รอบมัสยิด โดยใช้เยาวชนนอกระบบเป็นกลไกในการขับเคลื่อนกิจกรรม การขอความร่วมมือไม่ให้มีการสูบบุหรี่ รวมไปถึงการรณรงค์ร้านค้าในชุมชนให้เลิกจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกชนิด รวมถึงเชิญชวนให้ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน ครูสอนศาสนาและชาวบ้าน เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรม
 

นายอับดุลรอสะ มะสาและ อิหม่ามประจำมัสยิด กล่าวว่า “รู้สึกยินดีและดีใจที่ สสม.ได้ยื่นโอกาสการพัฒนาชุมชนอีกครั้ง” เพราะที่ผ่านมามัสยิดได้เข้าร่วมโครงการกับ สสม. มาแล้ว 2 ครั้งคือ โครงการมัสยิดครบวงจร ปี 2558 และโครงการกองทุนซะกาตและสวัสดิการปี 2560 ที่ผ่านมาคณะกรรมการมัสยิดและชุมชน ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมจนประสบความสำเร็จอีกระดับ และหลังจากการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว มัสยิดนูรุลฮีลาลได้ผ่านการประเมินโครงการมัสยิดส่งเสริมสุขภาพของสาธารณสุขจังหวัดยะลา และได้รับรางวัลดังนี้
 

“รองชนะเลิศ” อันดับ 2 ระดับอำเภอ ปี 2559

“ชนะเลิศ” ระดับอำเภอ ปี 2560

“ชนะเลิศ” ระดับจังหวัด ปี 2561

อิหม่ามยังกล่าวอีกว่า “ ตลอดระยะเวลา 4 ปี ที่ตนดำรงตำแหน่งอีหม่าม ตนและคณะกรรมการมัสยิด ได้เชิญชวนเยาวชนกลุ่มเสี่ยงในชุมชน จำนวน 25 คน ให้เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วม ในการพัฒนามัสยิด ให้พวกเขามีพื้นที่การทำกิจกรรม ทำให้เยาวชนกลุ่มนี้ห่างไกลจากยาเสพติดและสิ่งอบายมุขต่าง ๆ ในชุมชน ทำให้ตนรู้สึกภาคภูมิใจ”

ทั้งนี้ อิหม่ามได้ส่งเยาวชนนอกระบบเข้าร่วมอบรมกับ สสม. ในวันที่ 22 – 23 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมพาราไดซ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จำนวน 2 คน เพื่อหาประสบการณ์ เพิ่มทักษะการทำงานและกลับมาพัฒนาชุมชนต่อไป

โครงการ : ร้านชำร้านน้ำชาไร้ยาสูบ

แก้ไขล่าสุด : 15 ก.ย. 2561, เวลา 21:36


กิจกรรมอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่