ป๊ะจ๋า!.. ป๊ะสูบบุหรี่/ใบจาก ป๊ะไม่สงสารตัวป๊ะเองและคนในครอบครัวบ้างหรือ ?

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ทีมงานโครงการลดการพึ่งพิงยาสูบ นำโดยนายไฟซอล สะเหล็ม ได้จัดกิจกรรม "เยาวชนรุ่นใหม่ เข้าใจแล้วเข้าถึงข้อมูลพิษภัยของการพึ่งพิงยาสูบ"  ณ อาคารห้องประชุมโรงเรียนบ้านผังปาล์ม3 หมู่ที่ 2 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล 

กิจกรรมในวันดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 29 คน โดยมีนายวัฒนา บิลังโหลด ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ปาล์มพัฒนา เป็นวิยากรในกิจกรรมครั้งนี้ ได้นำเสนอพิษภัยโรคต่างๆที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ควันบุหรี่มือสอง สถานที่ต้องห้ามในการสูบบุหรี่ อีกทั้งยังสาธิตผลของการสูบบุหรี่เป็นตัวอย่างให้เยาวชนได้เห็น ซึ่งการได้รับรู้จากการนำเสนอและการสาธิตผลของการสูบบุหรี่นั้น ทำให้ผู้เข้าร่วมต่างรู้สึกกลัวถึงผลร้ายที่จะเกิดขึ้นกับตัวผู้สูบเองและผู้ที่อยู่ใกล้เคียง

หลังจากวิทยากรบรรยายและนำเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับบุหรี่/ใบจากของแต่ละกลุ่ม มีเกมส์บันใดเส้นชัยสู่การเลิกบุหรี่ และตอบคำถามแจกรางวัล สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้แก่ผู้เข้าร่วม เมื่อทราบถึงผลกระทบจากควันบุหรี่มือสอง มือสาม เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะร่วมกันรณรงค์ให้คนลด ละ เลิกการพึ่งพิงยาสูบ โดยเริ่มต้นที่คนในครอบครัวของตนเอง 

 

#มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย 
#เลิกบุหรี่เริ่มที่บ้าน
#เลิกบุหรี่บ้านละคน

โครงการ : ลดการพึ่งพิงยาสูบ

แก้ไขล่าสุด : 29 ส.ค. 2562, เวลา 13:26


กิจกรรมอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่