“หากลูกอยากสูบบุหรี่ เดี๋ยวพ่อจะไปซื้อให้ พ่อยอมติดคุกหากลูกอยากสูบจริงๆ”

          วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา นายไฟซอล สะเหล็ม ผู้รับผิดชอบโครงการลดการพึ่งพิงยาสูบ ได้จัดกิจกรรม "เยาวชนรุ่นใหม่ เข้าใจแล้วเข้าถึงข้อมูลพิษภัยของการพึ่งพิงยาสูบ" ณ บ้านควนบ่อทอง ม.1 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล มีผู้เข้าร่วมทั้งหมดประมาณ 60 กว่าคน โดยมีนายสราวุธ ลอยโนรี ตำแหน่งนักวิชาการอิสระ/ครูสอนศาสนา (เมาลานาฮาดิษ) เป็นวิทยากรในครั้งนี้

          กิกรรมในวันดังกล่าว สร้างความสนุกสนานให้แก่เยาวชน สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของยาสูบ เชื่อมโยงกับหลักคำสอนของศาสนาอิสลาม นำมาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ซึ่งนายสราวุธ ได้กล่าว่า ครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่จะนำพาลูกหลานไปในหนทางที่ดีหรือไม่ดี หากครอบครัวมีผู้นำที่ดี คอยตักเตือนซึ่งกันและกัน ก็จะสร้างครอบครัวที่ปลอดบุหรี่/ใบจากได้ แต่หากว่าผู้นำครอบครัวเป็นตัวอย่างที่ไม่ดี เช่น สูบบุหรี่/ใบจาก แล้วจะมาบอกลูกว่าอย่าสูบบุหรี่/ใบจากได้อย่างไรในเมื่อตนเองยังสูบอยู่ เขาได้ยกตัวอย่างครอบครัวหนึ่ง ซึ่งพ่อไม่สูบแต่ลูกสูบ พ่อบอกกับลูกว่า “หากลูกอยากสูบบุหรี่ เดี๋ยวพ่อจะไปซื้อให้ พ่อยอมติดคุกหากลูกอยากสูบจริงๆ” เมื่อพ่อพูดเช่นนั้น ทำให้ลูกรู้สึกสำนึกผิด และเข้ามาขอโทษในสิ่งที่ปฏิบัติไม่ดี หรือ สูบบุหรี่ที่ผ่านมา และจะไม่สูบอีก การบำบัดความผิดที่ผ่านมานั้นต้องใช้ศาสนาเป็นสิ่งสำคัญในการบำบัด การศึกษาหาความรู้ก็เช่นเดียวกัน สามารถที่จะทำให้ห่างไกลจากสิ่งที่ไม่ดีได้

          หลังจากนั้นได้ตั้งคำถามให้เยาวชนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบุหรี่/ใบจาก โดยมีคำถาม 2 ข้อ รู้สึกอย่างไรเมื่อเจอคนสูบบุหรี่/ใบจาก ? เมื่อเจอคนสูบบุหรี่/ใบจาก จะทำอย่างไร ?  ปิดท้ายด้วยการเล่นเกมส์ บันไดเส้นชัยสู่การเลิกบุหรี่ พร้อมทั้งมอบของรางวัลให้กับทุกคนที่เข้าร่วม สร้างความสนุกสนามและความประทับใจอยากให้มาจัดกิจกรรมแบบนี้อีก และจะร่วมกันรณรงค์ให้คนลด ละ เลิกการพึ่งพิงยาสูบ โดยเริ่มต้นที่คนในครอบครัวของตนเอง

โครงการ : ลดการพึ่งพิงยาสูบ

แก้ไขล่าสุด : 26 ก.ค. 2562, เวลา 11:45


กิจกรรมอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่