ฟัตวา (คำวินิจฉัย)

วันที่ 9 พฤษภาคม 2557


อย่างไรก็ตาม หลังจากที่แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย ดำเนินงานผ่านไปเกือบ 7 ปี ก็ยังมีผู้ไม่เห็นด้วยกับการนำงบประมาณจากภาษีสุรา และบุหรี่มาใช้กับสังคมมุสลิม


ดังนั้นในปี 2553 นายอาศิส พิทักษ์คุมพล (ประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดสงขลา ในขณะนั้น) ได้เสนอให้เดินทางไปประเทศอียิปต์ เพื่อขอคำปรึกษาในเรื่องของงบประมาณจาก สสส.


ต่อมา เมื่อกลางปี 2553 รศ.ดร.อิศรา ศานติศาสน์, รศ.ดร.อิสมาแอ อาลี, ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ และ อ.สมาน ดือราแม ได้เดินทางเพื่อเข้าพบ ศ.ดร.อลี ญุมอะฮฺ มุฟตีใหญ่แห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ เพื่อขอให้ฟัตวา (วินิจฉัย) งบประมาณจาก สสส. ซึ่ง ศ.ดร.อลี ญมอะฮฺได้ให้คำวินิจฉัยว่าสามารถใช้ประโยชน์จากภาษีดังกล่าวได้โดยไม่ผิดหลักศาสนา และการที่มุสลิมในประเทศไทยจะร่วมมือกับฝ่ายรัฐ โดยรับเงินส่วนนี้มาใช้เพื่อส่งเสริมสุขภาวะและต่อต้านการดื่มเหล้าและการสูบบุหรี่ ถือเป็นสิ่งที่ดี ทำได้ ไม่มีข้อห้ามแต่อย่างใด


ท่านที่สนใจศึกษาคำวินิจฉัยในเรื่องภาษีสุราและบุหรี่กับสังคมมุสลิมไทย สามารถติดตามได้ที่ภาษาอาหรับ

http://issuu.com/arnath/docs/arabic/10?e=0


ภาษาไทย

http://issuu.com/arnath/docs/thai_08_pages/8?e=0  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่