ชวนพ่อแม่พาลูกเพิ่มกิจกรรมรับปิดเทอม


วันที่ 13 มีนาคม 2560


นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า การมีกิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น เบาหวาน หัวใจและหลอดเลือด และมะเร็ง ซึ่งปัจจุบันโรคเหล่านี้ ไม่ได้เป็นเฉพาะในผู้ใหญ่เท่านั้น แต่ยังพบในเด็กด้วย โดยปัจจุบันเด็กไทยอายุ 1-14 ปี กว่า 1 ล้านคน มีน้ำหนักเกินและอ้วน จากผลการคาดการณ์ยังพบว่า จะมีเด็กไทยถึง 1 ใน 5 ที่อยู่ในภาวะอ้วน ที่จะส่งผลให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจ เมื่อโตขึ้น และเป็นภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ บั่นทอนศักยภาพการทำงาน และส่งผลลบต่อประเทศ ดังนั้น ในช่วงปิดเทอมที่เด็กๆ ใช้เวลาอยู่บ้านมากขึ้น พ่อแม่ ผู้ปกครองจึงควรส่งเสริมให้เด็กมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น

นายแพทย์วชิระ กล่าวต่อไปว่า เด็กและวัยรุ่นอายุ 6-18 ปี ควรมีกิจกรรมทางกายระดับปานกลางถึงหนักอย่างน้อยวันละ 60 นาที ได้แก่ การเดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน วิ่งไล่จับ กระโดดยาง เล่นกีฬา ทำความสะอาดบ้าน ช่วยพ่อแม่ทำสวน ล้างรถ รดน้ำต้นไม้ พรวนดิน ปลูกผักสวนครัว เดินขึ้นบันไดแทนการขึ้นลิฟต์หรือบันไดเลื่อน พาลูกออกไปทัศนศึกษา หรือเที่ยวนอกบ้าน ไม่ว่าจะเป็น พิพิทธภัณฑ์ สวนสาธารณะ สวนสัตว์ สวนสนุก เป็นต้น จะช่วยสร้างเสริมความแข็งแรงของระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ กล้ามเนื้อของกระดูก รวมถึงความยืดหยุ่นของร่างกาย เพิ่มความสูง เพิ่มความสามารถการทำงานของระบบประสาท ส่งเสริมสมาธิ ลดความเครียดและภาวะซึมเศร้า สร้างความมั่นใจและภูมิใจในตนเอง เสริมบุคลิกภาพ และสร้างทัศนคติที่ดีและมีพฤติกรรมกิจกรรมทางกายต่อเนื่องในระยะยาว ซึ่งกิจกรรมทางกายสามารถแบ่งเป็นช่วงๆ สะสมอย่างน้อยครั้งละ 10 นาที

"ทั้งนี้ กรณีที่เด็กอยู่ในบ้านเป็นเวลานานๆ และใช้เวลาไปกับการดูโทรทัศน์ การใช้คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และการเล่นวิดีโอเกม ควรมีการจำกัดชั่วโมงการเล่น ให้น้อยกว่า 2 ชั่วโมงต่อวัน และให้เปลี่ยนอิริยาบถจากท่านั่งหรือนอนราบทุก 1 ชั่วโมง ด้วยการลุกเดินไปมาหรือยืดเหยียดร่างกาย และจัดสภาพแวดล้อมหรือหากลุ่มเพื่อนให้เด็กได้ออกไปขยับหรือวิ่งเล่นด้วยกัน จะดีกว่าการนั่งเฉยๆ เพราะธรรมชาติของเด็ก คือ การเคลื่อนไหว” อธิบดีกรมอนามัย กล่าวในที่สุด

ที่มา กรมอนามัย
ภาพ แฟ้มภาพ  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่